วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน
  รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
  ประกาศสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย (รายละเอียดดังแนบ)
  ประกาศสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย (รายละเอียดดังแนบ)
  ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๐๓๒) (รายละเอียดดังแนบ)
  ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๐๓๑) (รายละเอียดดังแนบ)
  ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย
  เรื่อง Scholarship for Master of Programme in Korean
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
  สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่ว คราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 พ.ค 52 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 พ.ค 52 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
  โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน ปีที่ 2
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
  ประผลสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย