สินค้าต้นแบบ
ติดต่อโครงการ
แผนผังเว็บไซต์

 

 

 

ของที่ระลึก ล้านนา ชาวต่างชาติ ชาวต่างประเทศ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ แบบจำลอง เศรษฐศาสตร์ วิจัยตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ล้านนาร่วมสมัย วิจัย งานวิจัย นักท่องเที่ยว ผลงานวิจัย นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซื้อของ ของฝาก souvenir lanna foreigner design product development product design analysis modelling economics market research consumer behaviour contemporaly lanna research tourist foreign tourist buying gift