Home | Contact | Site map | Th/En | Sign in
 
Home > Activities-Events
Activities-Events
งานเสวนา เรื่อง เชียงของ...หน้าต่างสู่ล้านนา [19/02/2561 09:54 น.]
เวทีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน [22/01/2561 09:41 น.]
การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา 7 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) ปี พ.ศ. 2562 [17/01/2561 09:53 น.]
ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว: ตลาดนักท่องเที่ยวจีน [17/01/2561 09:48 น.]
What's next of The Smart City for Aging Tourism [11/10/2560 13:27 น.]
 
Loading