ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

งาน “ยินดี Craft : หัตถกรรมล้านนา เสริมค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

“ยินดี Craft : หัตถกรรมล้านนา เสริมค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ “ล้านนา เล่าว่า...” กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหัตถศิลป์ล้านนาหาชมยาก พร้อมเวทีนำเสนอองค์ความรู้หลากแง่มุมเกี่ยวกับงานหัตถกรรมเครื่องเขิน เครื่องจักสาน ผ้าทอ และผ้าจก

Read More

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ล้านนา เล่าว่า...ภูษาอาภรณ์กับการท่องเที่ยว”

ร่วมเจาะลึกหลากหลายเรื่องราวอันงดงามและเกร็ดประวัติศาสตร์ล้านนาน่าสนใจ ผ่าน “ผ้าทอล้านนา” พร้อมเปิดมุมมองสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่นล้านนากับตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ล้านนา เล่าว่า...ภูษาอาภรณ์กับการท่องเที่ยว”

Read More

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Story Telling หน้าต่างสู่การท่องเที่ยว”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Story Telling หน้าต่างสู่การท่องเที่ยว” โดย อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง

Read More

ดร.กรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว รับมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2560 ประเภทนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่ ดร.กรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

เสวนาหัวข้อ “พิธีสืบชะตาแบบโบราณล้านนา”

เสวนาหัวข้อ “พิธีสืบชะตาแบบโบราณล้านนา” ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดพิธีสืบชะตาแบบโบราณ หนึ่งในประเพณีเก่าแก่อันทรงคุณค่าของล้านนา โดยพ่อหนานศรีเลา เกษพรม และคุณบุญศรี รัตนัง

Read More


เว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร 0 5394 2568, โทรสาร 0 5394 2586