ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

งานเสวนา “เข้าใจ....วัฒนธรรมที่แตกต่าง เสริมสร้างแรงงานด้านการท่องเที่ยวสู่การแข่งขัน”

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างไรบ้าง? อะไรคือวิกฤติและโอกาสด้านการท่องเที่ยวหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานนี้มีคำตอบ

Read More

งาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา (All Year Round Festive Season of Lanna)”

ฟื้นฟูอัตลักษณ์รูปแบบการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่าและมีเสน่ห์ กับงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา (All Year Round Festive Season of Lanna)”

Read More

งานอบรม “บริการนักท่องเที่ยวแบบล้านนาไทย สร้างความภาคภูมิใจสู่สากล”

เชิญชวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งในแวดวงธุรกิจที่พัก บริษัททัวร์ เอเจนซี่ มัคคุเทศก์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ที่สนใจ มาเก็บเกี่ยวไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ #ยกระดับงานบริการท่องเที่ยวแบบล้านนาไทย ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ ในกิจกรรมอบรม “บริการนักท่องเที่ยวแบบล้านนาไทย สร้างความภาคภูมิใจสู่สากล”

Read More

งานเปิดตัวงาน “ศิลป์เล่าเรื่องเมืองเก่าเชียงของ (Art Street @ Chiang Khong Old City)”

ชวนไปถ่ายรูป เช็คอินอวดโซเชียล คู่ผลงาน Street Art เก๋ๆ สไตล์เชียงของ เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจและไอเดียสร้างสรรค์ในเสวนาขับเคลื่อนเชียงของสู่เมืองเก่าเมืองศิลปะ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามตระการตามากมาย ในงานเปิดตัวงาน “ศิลป์เล่าเรื่องเมืองเก่าเชียงของ (Art Street @ Chiang Khong Old City)”

Read More

กิจกรรม “ล้านนา เล่าว่า...ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า”

เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตเปี่ยมสีสันในชุมชนดั้งเดิมย่านเมืองเก่า พร้อมเปิดมุมมองสร้างสรรค์ที่จะนำทุกท่านเข้าไปสำรวจและทำความรู้จัก “ล้านนา” มากยิ่งขึ้น ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมนูอาหารท้องถิ่น ดนตรีสดเพราะๆ หลากผลงานศิลปะร่วมสมัยฝีมือคนรุ่นใหม่

Read More


เว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร 0 5394 2568, โทรสาร 0 5394 2586