ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
   
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  ผู้ดูแลระบบ  
 
หนังสือขายดี
 
     1. บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2 พ.ศ.2440
     2. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
     3. การปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหากฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดแม่คือ
     4. วิถีชีวิตคนเมือง

counter

 
 
วิธีการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน
 
 


ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 เลือกหนังสือที่ท่านต้องการจาก ร้านขายหนังสือออนไลน์ของสถาบันฯ
 เข้าไปที่เมนูสั่งซื้อ แล้วกรอกข้อมูลผู้ซื้อ
 หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดสั่งพิมพ์หน้าใบสั่งซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 ทำการชำระเงิน โดย
เลือกวิธีการชำระเงิน
    1) ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ
    2) ชำระโดยธนาณัติ
 แจ้งการชำระเงิน
 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลการโอนเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการส่ง อีเมล์กลับไปหาท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
 รอรับหนังสือได้เลยค่ะ

 
 


ชำระโดยธนาณัติ

 สั่งซื้อหนังสือที่ท่านต้องการ
 ส่งธนานัติ พร้อมกับข้อมูลผู้สั่งซื้อ หรือข้อมูลผู้ที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน เบอร์โทรศัพท์ และรหัสการสั่งซื้อ มาที่

ชื่อผู้รับ : ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ :  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

สั่งจ่ายที่: ปทฝ. มช.


 แฟกซ์หลักฐานการส่งเงินมาที่ 0 5394 2572 (คุณ....................) หรือแสกนหลักฐานการส่งเงินส่งอีเมล์มายัง ........................
 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลการโอนเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการส่ง อีเมล์กลับไปหาท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
 เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับธนานัติจากท่านเรียบร้อยแล้ว
ท่านรอรับหนังสือได้เลยนะคะ

 


ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 สั่งซื้อหนังสือที่ท่านต้องการ
 ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
          (1) ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              เลขที่บัญชี 0-5030071326-5
          (2) ธนาคารไทยพาณิชย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              เลขที่บัญชี 667-2-18821-4
 นำหลักฐานการโอนเงินกรอกรายละเอียดการชำระเงิน คลิกที่นี่ หรือ แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 5394 2572 หรือ แสกนหลักฐานการโอนเงินและอีเมล์มายัง .........................

  ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login