ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ การท่องเที่ยว

การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
ISBN 9789746721561
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ และคณะ
จำนวน 253 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์นันทพันธ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 450   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย
ISBN 974-656-769-1
ผู้แต่ง ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกุล เครือฟู และอัครพงศ์ อั้นทอง
จำนวน 314 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์ในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 794-656-803-5
ผู้แต่ง นุกุล เครือฟู และอัจฉราภรณ์ อินก้อนวงค์
จำนวน 38 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-805-1
ผู้แต่ง ศิริพร ศรีชูชาติ
จำนวน 112 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 85   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-793-4
ผู้แต่ง ดรุณี โคตะวีระ
จำนวน 19 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 35   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมนำเที่ยวในกรุงเทพฯ
ISBN 974-656-792-6
ผู้แต่ง พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
จำนวน 71 หน้า
สำนักพิมพ์ dklsk
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 70   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-798-5
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และนภัสสร สุวรรณประกร
จำนวน 47 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-804-3
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ และกุสุมาลย์ วงรค์สุรัติ
จำนวน 58 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 60   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-794-2
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ
จำนวน 168 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 115   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-796-9
ผู้แต่ง พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
จำนวน 73 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 65   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-797-7
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ
จำนวน 79 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 70   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
คู่มือการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและบ้านพักแบบโฮมสเตย์
ISBN -
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 60 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
ISBN 9789746725354
ผู้แต่ง ศิริพร ศรีชูชาติ
จำนวน 189 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่า ของอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ISBN 974-656-3688
ผู้แต่ง กรวรรณ , สุพัฒน์
จำนวน 190 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัท เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จำกัด เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย และ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยว
ISBN 979746723725
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 167 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัทนพบุรีการพิมพ์ จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 270   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การประเมินมูลค่าของความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ISBN -
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง, อร จุนถิระพงศ์, นรินทร์ พันธ์เขียว
จำนวน 183 หน้า
สำนักพิมพ์ Login DesignWork
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
ISBN 9789746724494
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 182 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2
ISBN -
ผู้แต่ง ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 274 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 3
ISBN -
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 304 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
ISBN 9789746725316
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 363 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความท้าทายทางสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขง
ISBN 9789745231597
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จอห์น ดอร์ และ กอบกุล รายะนาคร
จำนวน 582 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
ISBN 9789746724548
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 184 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ISBN 9789746722025
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง, อร จุนถิระพงศ์, ชาคริต ศิริรัตน์ และ นรินทร์ พันธ์เขียว
จำนวน 183 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย
ISBN 9789746723459
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ และ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
จำนวน 247 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เอส.ที.ฟิล์มแอนด์เพลท
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
คู่มือท่องเที่ยวอยุธยา เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ISBN 9789746724296
ผู้แต่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
จำนวน 137 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
คู่มือท่องเที่ยวสุโขทัย ศรีสัขนาลัย กำแพงเพชร เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ISBN 9789746724937
ผู้แต่ง สุวิภา จำปาวัลย์
จำนวน 141 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
รู้เรื่องเมืองสุพรรณ คู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ISBN 9789746724944
ผู้แต่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
จำนวน 64 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านชิระคะวะ จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง จักรี เตจ๊ะวารี
จำนวน 22 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 35   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
Mekong tourism : Competitiveness of oppotunities
ISBN 9789746723541
ผู้แต่ง Andrew Adam and Mingsarn Kaosa-ard
จำนวน 277 หน้า
สำนักพิมพ์ Within Design Cp., Ltd.
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 495   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2 พ.ศ.2440
ISBN 9745658197
ผู้แต่ง Mission Etienne Aymonier (ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์ แปล)
จำนวน 312 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 220   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
Feeding the Dragon Agriculture - China and the GMS
ISBN 9789746724623
ผู้แต่ง Mingsarn Kaosa-ard and Andrew Adam (Editors)
จำนวน 280 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 495   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 142 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ชาติพันธุ์ ไทพื้นราบในล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 184 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น