ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ สมุนไพรพื้นบ้าน

มหาพนตำรายา
ISBN 974-657-384-5
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 160 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 170   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผักสมุนไพร
ISBN 978-974-672-8
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 182 หน้า
สำนักพิมพ์ แม็กซ์พริ้นติ้ง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 9746720643
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง
จำนวน 51 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : เชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
จำนวน 215 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดลำพูน
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
จำนวน 189 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
จำนวน 181 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 230   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ตำรายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน
ISBN 9789746723350
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
จำนวน 142 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ตำรายาสมุนไพรของไทใหญ่ในล้านนา เล่ม 2
ISBN 9789746723343
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
จำนวน 119 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น