ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา

ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 6 จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน ภาคที่2
ISBN 974-658-102-3
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 225 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล (ปรับปรุงใหม่)
ISBN 974-656-363-7
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 225 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 3
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงใหม่
ISBN 974-657-385-3
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 315 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 1 จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน
ISBN 974-670-035-9
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 220 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 2จารึกพระเจ้ากาวิละ
ISBN 974-657-016-1
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 275 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 จารึกในพิพิธภัณฑ์ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ
ISBN 974-657-580-5
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 300 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 13 จารึกในจังหวัดเชียงราย
ISBN 975
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 314 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 14 ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช
ISBN 975
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 240 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 8 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 9746563637
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม และ ศราวุธ ศรีทา
จำนวน 338 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 9 จารึกในจังหวัดแพร่
ISBN 9746567681
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย, อภิรดี เตชะศิริวรรณ และ ศราวุธ ศรีทา
จำนวน 311 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 10 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 2
ISBN 9746568701
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 279 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 3
ISBN 9746720783
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 328 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 12 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 4
ISBN 9789746722308
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 378 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่มที่ 15: จารึกเมืองเชียงตุง ภาคที่ 1
ISBN 978-974-672-8
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 335 หน้า
สำนักพิมพ์ แม็กซ์พริ้นติ้ง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น