ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ISBN 974-657-958-4
ผู้แต่ง สุรีย์ บุญญานุพงศ์
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัท โชตนาพริ้น จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความยั่งยืนของการใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนและบริหารงานศึกษากรณีขององค์การบริหาร
ISBN 974-658-228-3
ผู้แต่ง นายเกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์
จำนวน 95 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซา
ISBN 979
ผู้แต่ง สุรีย บุญญานุพงศ์, ใบชา วงศ์ตุ้ย, ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร
จำนวน 144 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น