ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ CD-ROM

เครื่องเขินล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ -
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
The Lae Religion of the Karen Ethnic Group in Myanmar
ISBN -
ผู้แต่ง Center for Ethnic Studies and Development Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
E-Book จารึกล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความเชื่อและแรงศรัทธาต่อครูบาในภาคเหนือของประเทศไทย
ISBN -
ผู้แต่ง ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
สมุนไพรและตำรายาสมุนไพรล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อาวุธและศิลปะการต่อสู้ของผู้ชายล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
แม่ญิงล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องวรรณกรรมมุขปาฐะล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ฟ้อนเชิงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทยอง
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ของดีที่บ้านเรือน
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, สมนึก ชัชวาลย์ และ สุวิภา จำปาวัลย์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ปอยไหว้สาธาตุหลวงจอมยอง
ISBN -
ผู้แต่ง กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ข้าวในนาในวิถีล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, ศรีเลา เกษพรหม, สราวุธ ศรีทา และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 80   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศาสตราวุธล้านนา:ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเพื่อรักษาแผ่นดิน
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
The Worship Ceremony for Chao Luang Muang La Spirit
ISBN -
ผู้แต่ง Center for Ethnic Studies and Development Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
Mettapiaamasu Religion of the Karen in Burma
ISBN -
ผู้แต่ง Center for Ethnic Studies and Development Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ 2008
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
กลุ่มเมตตาเปียมาซูของชาวกะเหรี่ยงในประเทศพม่า
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การสืบทอดศาสนาแลแกของกะเหรี่ยงในประเทศพม่า
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
กะเหรี่ยงลัทธิฤาษีที่จังหวัดตาก
ISBN -
ผู้แต่ง กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ละอ่อนล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
วัตถุมงคลของป้อจายล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
โอกาสของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง -
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
Proceeding of Workshop on Integrated Development of Sustainable Tourism in the Mekong Region
ISBN -
ผู้แต่ง -
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย
ISBN -
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
ISBN -
ผู้แต่ง ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ จักรี เตจ๊ะวารี กันต์สินี กันทะวงศ์วาร วรินธร ชัยวิวัธน์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
Seminar on Mekong Tourism: Learning across borders II
ISBN -
ผู้แต่ง Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาศิลปกรรมล้านนา:รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง เธียรชาย อักษรดิษฐ์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องวรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ปอยส่างลอง ชาวไตในวิถีแห่งศรัทธา
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ประเพณีปีใหม่เมือง
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท

        หยิบใส่รถเข็น