ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนา
ISBN 974-656-379-3
ผู้แต่ง สมนึก ชัชวาลย์ , บานจิตร สายรอคำ
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ ร้านนายน์พลัสก๊อปปี้เซอร์วิส (หอสีชมพู) จ. เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความคิดสีเขียว วาทกรรมและความเคลื่อนไหว
ISBN 9789746726542
ผู้แต่ง สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
จำนวน 462 หน้า
สำนักพิมพ์ วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์:พิธีอวยพรป่า "รักพระเจ้า รักษ์สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง"
ISBN -
ผู้แต่ง ดร.บานจิตร สายรอคำ
จำนวน 27 หน้า
สำนักพิมพ์ ลักค์ก๊อปปี้
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ และ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 133 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การจัดการทรัพยากรน้ำและความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกข้าวหลักของจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และคณะ
จำนวน 83 หน้า
สำนักพิมพ์ Good Work Media
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดน่าน
ISBN ...
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ และ ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวพูนผล
จำนวน 181 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 320   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ผลกระทบด้านการผลิตข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
จำนวน 112 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท

        หยิบใส่รถเข็น