ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ เมือง

เมืองในสังคมไทย
ISBN 9746574575
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เจริญเมือง
จำนวน 999 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เมืองยั่งยืนในเอเซีย
ISBN 974-91990-6-5
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เจริญเมือง
จำนวน 330 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 350   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
โลกร้อนกับประเทศไทย
ISBN 9789746724302
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 358 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ
ISBN 9789746723671
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 250 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
ISBN 9789746724852
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 350 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน แนวคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกตุ
ISBN 9789746721974
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 340 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เมืองยั่งยืนในเชียงใหม่ แนวคิดและประสบการณ์ของเมืองในหุบเขา
ISBN 9749494318
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 690 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 1000   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ไม่มีวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่ บทพิสูจน์ความจริงโดยนักวิชาการท้องถิ่น
ISBN 9746566377
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ยุพิน เข็มมุกด์ และ วรวิมล ชัยรัต
จำนวน 127 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
บ้านดินกลางเวียงเอาขี้เหยื้อมาแป๋งเป๋นบ้าน
ISBN 9789746725620
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง และ บุญส่ง สัตโยภาส
จำนวน 226 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
โลกร้อนกับภาคคมนาคมขนส่ง
ISBN 9789746724302
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 230 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เมืองยั่งยืนในสังคมไทย แนวคิดและประสบการณ์ของน่านและพิษณุโลก
ISBN 9746566873
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 510 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
Sustainable Cities in Chiang Mai: A case of a city in a valley
ISBN 9789746722933
ผู้แต่ง Duongchan Apavatjrut Charoenmuang
จำนวน 467 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 1000   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
รายงานการวิจัย เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 151 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาแนวคิดการออกแบบทางผังเมือง
ISBN ...
ผู้แต่ง สุดารัตน์ อุทธารัตน์
จำนวน 193 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 390   บาท

        หยิบใส่รถเข็น