ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ ชาติพันธุ์

กะเหรี่ยง : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง
ISBN 974-656-873-6
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง
จำนวน 150 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 160   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ปีที่ 2
ISBN 9746563793
ผู้แต่ง สมนึก ชัชวาลย์ ,เมธี พยอมยงค์,วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 136 หน้า
สำนักพิมพ์ ร้านนายน์พลัสก๊อปปี้เซอร์วิส (หอสีชมพู) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
นกก้นเน่าและเรื่องอื่นๆ
ISBN 9789746723930
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง, วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์, นพรัตน์ ละมุล
จำนวน 73 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.ภาพพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาชาติพันธุ์
ISBN 9789746722766
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง
จำนวน 104 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
องค์กรพัฒนาเอกชนกับการส่งเสริมการศึกษาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ISBN -
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
องค์ความรู้ท้องถิ่นม้ง บ้านแม่สาใหม่
ISBN 9789746724074
ผู้แต่ง ประสิทธิ์ ลีปรีชา และ อะภัย วาณิชประดิษฐ์
จำนวน 212 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาและแผนที่ชุมชนฯ
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
จำนวน 14 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อาหาร UNSEEN ไตลื้อ เล่ม 2
ISBN ..
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 88 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาไตลื้อ เล่ม 1
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 129 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
อาหาร UNSEEN ไตลื้อ เล่ม 1
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 90 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท

        หยิบใส่รถเข็น