ISBN : SRI-CMU-20190719
ชื่อหนังสือ : ขึด ข้อห้ามในล้านนา
ชื่อผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม และบุญทา ศรีพิมพ์ชัย
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 173 หน้า
สำนักพิมพ์ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 5
ราคา : 200 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572