ISBN : SRI-CMU-46-3-387
ชื่อหนังสือ : วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) : ศิลปะยุคทองของล้านนา
ชื่อผู้แต่ง : มารุต อัมรานนท์
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 115 หน้า
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 2
ราคา : 170 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572