ISBN : SRI-CMU-51-2-478
ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นไทย
ชื่อผู้แต่ง : สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
หมวดหมู่ : อื่นๆ
จำนวนหน้า : 111 หน้า
สำนักพิมพ์ : หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 190 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572