ISBN : SRI-CMU-53-2-516
ชื่อหนังสือ : ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีชูชาติ
หมวดหมู่ : การท่องเที่ยว
จำนวนหน้า : 189 หน้า
สำนักพิมพ์ : ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 500 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572