ISBN : SRICMU110606
ชื่อหนังสือ : การปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหากฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดแม่คือ
ชื่อผู้แต่ง : ชัปนะ ปิ่นเงิน
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 100 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 120 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572