รายการสินค้า
จำนวนสินค้า 1 รายการ
ราคารวม 220.00 บาท
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ราคา จำนวน ราคารวม
บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2 พ.ศ.2440Mission Etienne Aymonier (ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์ แปล)220.00220.00 บาท
ผลรวมราคาสินค้าทั้งหมด 1 220.00 บาท
   

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนหนังสือได้ตามต้องการ แล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะ

footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572