หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน ที่อยู่ ติดต่อ
เทศบาลตำบลสุเทพ ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร/ Fax 053-329251-2
Website : http://www.suthep.go.th
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ 101 หมู่ที่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร/ Fax 053-277402
สำนักศิลปากรที่ 8 สำนักศิลปากรที่ 8 451 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053-222262
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดอุโมงค์ เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร 053-810965 085-033-3809
Website : http://www.watumong.org
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง15หมู่ ที่ทำการบ้านกำนัน 99 หมู่ 4 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 083-322-9199
ศูนย์ล้านนาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร 053-943264 084-489-6362 Facebook : ศูนย์ล้านนาศึกษาทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มสถาปนิก คน.ใจ.บ้าน โซน E เลขที่ 193-194 ตลาดคำเที่ยง ตำบลป่าตัน เชียงใหม่ 50000 Facebook : konjaibaan E-mail : konjaibaan@gmail.com
กลุ่มมือเย็นเมืองเย็น - Facebook : มือเย็นเมืองเย็น
Website : http://www.meuyen.org