บอกเล่าเก้าสิบ
สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช.จัดทำโครงการ e - lanna ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและกระจายรายได้การจ้างงานไปสู่ท้องถิ่น

ร่วมเผยแพร่ข่าวสารความเป็นไปในล้านนากับโครงการ e - lanna

" เก่ากับใหม่เหมือนสายน้ำ เพราะสายน้ำไม่ขาด แม่น้ำจึงยังคงเป็นแม่น้ำ น้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ไหลมาแทน หากสมมุติว่าน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ไม่ไหลมาแทน แม่น้ำก็กลายเป็นแม่น้ำห่างเป็นแม่น้ำที่ไม่มีน้ำฉันใด วัฒนธรรมมันต้องต่อเนื่อง เก่ากับใหม่ต้องประสานกัน ถ้าไหลตามกระแสภายนอกไปจนสุดโต่ง คือหลงของใหม่ก็หมดความเป็นล้านนา ตรงกันข้ามถ้าสายน้ำนั้นไม่ไหล ขังอยู่ในที่เดิม น้ำก็จะเน่า นั่นคือหลงของเก่าเพราะฉะนั้นน้ำต้องระบาย แต่สายน้ำไม่ขาดวัฒนธรรมล้านนาก็จะยืนยงคงอยู่เพราะสายน้ำแห่งน้ำใจ สายน้ำแห่งคุณธรรม ความรู้สึกสำนึกว่าเราเป็นคนล้านนา "สาระธรรม จาก พระธรรมดิลก

เทปบันทึกศิลปการแสดง
ชมเทปบันทึกภาพศิลปะการแสดงทางล้านนา
ในรูปของ Real File
( จาก www.thai.net/lanna20/)

ฟ้อนสาวไหม เดี่ยวพิณเปียะ

จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     Windows Media Player (Version):
      ฟ้อนหริภุญชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนกลองอืด
      ฟ้อนสาวไหม
  ฟ้อนเทียน


     Real Player (Version):
    ฟ้อนหริภุญชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนกลองอืด
      ฟ้อนสาวไหม
  ฟ้อนเทียนฟังเพลงพื้นบ้านล้านนา
เลือกฟังเพลงพื้นบ้านล้านนาซึ่งบรรเลง
 ด้วยเครื่องดนตรีล้านนา
ในรูปของ MP3 File
( จาก www.thai.net/lanna20/)


เพลงซอ  (เชียงใหม่)  เพลงซอ (เชียงแสน) เพลงซอ  (ทำนอง ละม้าย) เพลงล่องแม่ปิง (ขลุ่ย) เพลงล่องแม่ปิง (ปี่จุม) เพลงเงี้ยว  เพลงน้อยไจยา เพลงปราสาทไหว เพลงฤาษีหลงถ้ำ เพลงสาวไหม เพลงอื่อ

จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาลัยเชียงใหม่
ปราสาทไหว   ฤาษีหลงถ้ำ   พม่า     พระลอเลื่อน        ปุมเหม้น   รอบเวียง   ล่องแม่ปิง   ปั่นฝ้าย   กุหลาบเชียงใหม่   อื่อ น้อยไชยา   ซอเงี้ยว   ซอน่าน ลับแล       เสเลเมา
กลองล้านนา >>
ถิ้งบ้อม     ปูเจ่     ตึ่งนง    สิ้งหม้อง มองเซิง   สะบัดชัยเพื่อความสวยงามในการชมเว็บไซต์
ควรปรับขนาดหน้าจอเป็น 800 x 600 pixels
และใช้ Text Size ขนาด Medium

English Versionผู้สนับสนุนโครงการ e-lanna


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Download " ตัวเมือง"
อักษรของคนล้านนา
พร้อมแบบเรียนอักษรล้านนา
(จาก โลกล้านนา)


Download โปรแกรมสำหรับดู Real File


 

จำนวนผู้เข้าชม Free Hit Counter  
          นับตั้งแต่ 12 กันยายน 2544

ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด 31 มกราคม 2547