จารึกวัดวิสุทธาราม


1.2.3.1  วัดวิสุทธาราม  2110 / A.D. 1567 


เป็นจารึกบนแผ่นเงิน  “หลาบเงิน”  จารึกด้วยอักษรไทยนิเทศ  หักตรงกลางเป็น  2  ท่อน  กว้างประมาณ  6  ซม.  ยาวประมาณ  28  ซม.  ที่ส่วนหัวคือท่อนซ้ายของแผ่นเงินมีรูและมีรอยดวงตราครั่งประจำพระองค์ของพระนางวิสุทธเทวีประทับอยู่  แต่ปัจจุบันตรานั้นหลุดออกมาและแตกเป็น  2  ชิ้น  ด้านหน้าเป็นรูปดอกบัวอยู่ในกรอบวงกลม  ด้านหลังมีอักษรว่า  “สมเด็จเจ้าราชวิสุทธ”

หลาบเงิน  พระราชโองการของพระนางวิสุทธเทวี

ตราครั่ง  พระราชลัญจกร ของ พระนางวิสุทธเทวี


ตราหลาบเงินนี้เก็บในหม้อดินเผา  ซ่อนไว้ในถ้ำใกล้กับวัดวิสุทธาราม  ทุก ๆ  3 ปีจะนำออกมาสระสรงและถวายเครื่องสังเวยครั้งหนึ่ง  ในเดือน 9  เหนือ  ขึ้น  7  ค่ำ 

พิธีสระสรงและถวายเครื่องสังเวย


นอกจากนั้นในหม้อดินยังมีหลาบเงินอีกแผ่นหนึ่ง  คงเป็นสำเนาที่ทำขึ้นภายหลัง  และยังมีตราครั่งอีก  2  ดวง  ดวงหนึ่งด้านหน้ามีรูปราชสีห์ยืนบนแท่น  ด้านหลังมีรูปหงส์ยืนบนแท่น  (สัญลักษณ์ของพม่าและมอญ)  อีกดวงหนึ่งเป็นตราประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเชียงใหม่  ด้านหน้ามีรูปหม้อ  ตาลปัตร  เครื่องสูง  ด้านหลังมีอักษรว่า  “สมเด็จโลกโมฬีเจ้า”

ตราครั่ง  ของ  ฟ้าสุทโธ

ตราครั่ง  ของ  สังฆราชา  สมเด็จโลกโมฬีเจ้า

ข้อความของจารึกกล่าวถึง  พ.ศ. 2110  พระนางวิสุทธเทวี  กษัตริย์เชียงใหม่  (2107-2121)  มีพระราชโองการให้ทำตราหลาบเงินให้แก่ชาวลัวะและชาวไทยที่อยู่ในหมู่บ้านรากราน  กองขรุน  ป่ารวก  อมขรูด  และบ้านแปะบก  ให้รักษาและทำนุบำรุงวัดวิสุทธาราม  ยกเว้นงานการเมือง  แต่ให้เสียเงินและเครื่องส่วยบำรุงวัดวิสุทธาราม

ผู้เขียน ดร.ฮันส์ เพนธ์  นายศรีเลา เกษพรหม และนางสาวอภิรดี เตชะศิริวรรณ
ภาพประกอบโดยดร.ฮันส์ เพนธ์  และนางสาวอภิรดี เตชะศิริวรรณ

 


เพื่อความสวยงามในการชมเว็บไซต์ ควรปรับขนาดหน้าจอ 800 x 600 pixels และ Text Size ขนาด Medium