กลุ่มล้านนาคดี  สถาบันวิจัยสังคม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

Lanna Studies, Social Research Institute

Chiang Mai University

239  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 239  Huaykaew Rd.,Suthep, Muang, Chiang Mai  50200
   
โทรศัพท์  053-942584, 053-942563 Tel. +66 5394-2584, +66 5394-2563
แฟกซ์  053-942572 Fax +66 5394-2572
อีเมล์ : amornrath.f@gmail.com email : amornrath.f@gmail.com