หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
ลักษณะสร้างแปลงพระพุทธรูป ลักษณะสร้างศาสนา หน้า 1/4 ลักษณะสร้างศาสนาฉบับวัดศรีสุทธาวาส
 
ลักษณะสร้างศาสนา
ฉบับวัดศรีสุทธาวาส ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 

เอกสารถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข ๘๒. ๑๑๘. ๐๙. ๐๐๓–๐๐๓

ชัปนะ ปิ่นเงิน : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

[ลักขณะอุปเท่ห์วิธี]

           ทีนี้จักกล่าวลักขณะอุปเท่ห์วิธีอันก่อแรกสร้างยังพุทธรูปเจ้า เจติยะใหม่ แลวิหารก็ดี ฯ

เดือนออกค่ำ ๑      จักสมริทธิ ฯ
ออก ๒ ค่ำ             โจรจักกระทำโทษ ฯ
ออก ๓ ค่ำ             ข้าวัดข้าพระเจ้า อยู่ดี ฯ
ออก ๔ ค่ำ             ข้าพระเจ้าเป็นทุกข์ ฯ
ออก ๕ ค่ำ             ฟ้าจักผ่า ฯ
ออก ๖ ค่ำ             ท่านจักกระทำร้าย ฯ
ออก ๗ ค่ำ             ท่านจักปูชา ฯ
(ออก) ๘ ค่ำ          จักร้อนใจ ฯ
(ออก) ๙ ค่ำ           ศัตรูจักเบียนศาสนา ฯ
(ออก) ๑๐ ค่ำ         ข้าพระเจ้าจักฉิบหาย ฯ (ออก) ๑๒ ค่ำ จักร้อนใจ ฯ
(ออก) ๑๓ ค่ำ         อยู่เย็นใจ ฯ
(ออก) ๑๔ ค่ำ         อายุยืนต่อเท่าเฒ่า ฯ
(ออก) ๑๕ ค่ำ         ข้าพระเจ้าพลันตาย บ่ดีแล อย่านับเยียะแท้เนอ ฯ


[ลักขณะวิหาร]

           ลักขณะวิหาร หื้อเอาขื่อหลวงริมอองทางนอกทัง ๒ มาหัก ๖ ส่วน เอา ๕ ส่วนเกิ่งเป็นดั้ง ตั้งหลังขื่อขึ้นตัดปุด เดียวตีนนอกนั้น ซ้ำเอาขื่อหลวงมาหัก ๕ ขว้าง ๒ ส่วน เอา ๓ ส่วนเป็นขื่อม้า เอาขื่อม้ามา

 

 

 
            ขึ้น ๑ ค่ำ ตามจันทรคติ
          เลกพระ ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด
          
          ดั้ง หรือเสาดั้ง เป็นเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่
          ขื่อหลวงของหลังคาปีกกนก
          
 
     
ลักษณะสร้างแปลงพระพุทธรูป
หน้าถัดไป >
ลักษณะสร้างศาสนาฉบับวัดศรีสุทธาวาส