อภิรดี เตชะศิริวรรณ

 

ตำแหน่ง

 

: นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
  งานที่รับผิดชอบ

: งานวิจัยจารึกล้านนา

 

 
  ตำแหน่งบริหาร

: ผู้ประสานงานกลุ่ม

 

 
  โทรศัพท์

: 053-942557

 

 
  ผลงาน

: จารึก

 

 

 

[หน้าแรก] [บุคลากร] [คลังข้อมูล] [บรรณานุกรม] [กิจกรรม]