ชื่อผู้ใช้:  
รหัสผ่าน :
          
  ข่าวสาร คำแนะนำ ติชม ฯลฯ ติดต่อ
  dewy_ra@hotmail.com
 

::24 กุมภาพันธ์ 2549::
ชื่อการประชุม :

การประชุมการจัดทำแผนทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
กลุ่ม เมืองและศิลปกรรม

วิทยากร : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้ร่วมอภิปราย :

นายพิทักษ์ ตันติศักดิ์
ผศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช
ดร.ดวงจันทร์ เจริญเมือง
ดร.เพ็ญสุภา สุขคติ ใจอินทร์
คุณวรวิมล ชัยรัต

สถานที่ : ห้องประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา
วันเวลา : 24 กุมภาพันธ์ 2549 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)
กำหนดการประชุม : Download
เอกสารประกอบการประชุม: Download
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนเมษายน 2548
เดือนพฤษภาคม 2548
เดือนมิถุนายน 2548
เดือนกรกฎาคม 2548
เดือนสิงหาคม 2548
เดือนกันยายน 2548
เดือนตุลาคม 2548
เดือนพฤศจิกายน 2548
เดือนธันวาคม 2548
เดือนมกราคม 2549
 
ท่านเยี่ยมชมลำดับที่
best credit cards