เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย)
หน้า: 2/4

เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2547:18)

1. ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก
2. ไม่มีสัดส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจำเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกษฑ์ที่เป็ฯอันตรายต่อผู้บริโภค
3. มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
4. มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยสะดวกต่อการถ่านเทขยะมูลฝอย และการทำความสะอาด
5. สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู แมว สนุข และสัตว์อื่นๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้
ตารางที่ 3.6.1 -3 แสดงสรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย
ข้อพิจารณา
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย
การเผา
การหมักปุ๋ย
การฝังกลบ
1. ด้านเทคนิค
1.1 ความยากง่ายในการดำเนินการและซ่อมแซม
ข้อดี
- ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงการเดินเครื่องยุ่งยาก

ข้อด้อย
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมีความชำนาญสูง
ข้อดี
- ใช้เทคโนโลยีสูงพอควร

ข้อด้อย
-เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมีระดับความรู้สูงพอควร
ข้อดี
- ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก

-เจ้าหน้าที่ควบคุมระดับความรู้ธรรมดา
1.2 ประสิทธิภาพในการกำจัด

- ปริมาณฝอยที่กำจัดได้
ข้อดี
-ลดปริมาตรได้ 60-65 % ที่เหลือต้องนำไปฝังกลบ

- กำจัดได้ 100%
ข้อดี
- ลดปริมาตรได้ 30-35%ที่เหลือต้องนำไปฝังกลบหรือเผา

- กำจัดได้ 70 %
ข้อดี
- สามารถกำจัดได้ 100 %

ข้อด้อย
- กำจัดได้เพียงเล็กน้อย
1.3 ความยึดหยุ่นของระบบ
ข้อด้อย
- ต่ำหากเกิดปัญหาเครื่องจักรกลชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ข้อด้อย
- ต่ำหากเกิดเครื่องจักรกลชำรุดไม่สามารถปฏิบัติการได้
ข้อดี
- สูงแม้ว่าเครื่องจักรกลจำชำรุดยังสามารถกำจัดหรือรอการกำจัดได้
1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- น้ำผิวดิน
- น้ำใต้ดิน

- อากาศ
- กลิ่น แสง พาหนะนำโรค
- ไม่มี
- ไม่มี
- มี
- ไม่มี
- อาจมีได้
- อาจมีได้
- ไม่มี
- อาจมีได้
- มีความเป็นไปได้สูง
- มีความเป็นไปได้สูง
- อาจไม่มี
- มี
1.5 ลักษณะสมบัติของมูลฝอย
ข้อด้อย
- ต้องเป็นสารที่เผาไหม้ได้มีค่าความร้อนไม่ต่ำกว่า 4,500 kl/kg และความชื้นไม่มากกว่า 40%
ข้อด้อย
- ต้องเป็นสารย่อยสลายได้มีความชื้น 50-70 %
ข้อดี
- รับมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นมูลฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ
1.6 ขนาดที่ดิน
ข้อดี
- ใช้เนื้อที่น้อย
ข้อดี
- ใช้เนื้อที่ปานกลาง
ข้อดี
- รับมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นมูลฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 เงินลงทุนในการก่อสร้าง
ข้อด้อย
- สูงมาก
ข้อด้อย
- ค่อนข้างสูง
ข้อดี
- ค่อนข้างต่ำ
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและซ่อมแซมบำรุง
ข้อด้อย
- สูงมาก
ข้อด้อย
- ค่อนข้างสูง
ข้อดี
- ค่อนข้างต่ำ
2.3 ผลพลอยได้จากการกำจัด
ข้อดี
- ได้พลังงานความร้อนจากการเผา
ข้อดี
-ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักและพวกโลหะที่แยกก่อนหมัก
ข้อดี
- ได้ก๊าซมีเทนเป็นเชื้อเพลิง
- ปรับพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ

ที่มา : กรมควบคุม (2536) "การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย
หน้าก่อน หน้าก่อน (1/4) - หน้าถัดไป (3/4) หน้าถัดไป