เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศและเสียง)
หน้า: 2/2

แนวโน้มของปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศและเสียง

แนวโน้มของปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศและเสียงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งนี้เนื่องจาก
  • แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจการอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน และกลิ่นรบกวน โดยเฉพาะโรงงานประเภทอุตสาหกรรมโรงสีข้าว และการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคต อีกทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนก็มีแนวทางการดำเนินงานในด้านการขยายเขตอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในจังหวัดลำพูนอย่างแน่นอน
  • อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ยานพาหนะทางบก ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเสียง เช่น การเพิ่มของจำนวนรถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง และจำนวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยไม่มีการควบคุมทางด้านการกำจัดควันดำและไอเสีย

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ
  • ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหอบหืด และโรคผิวหนัง เป็นต้น
  • กลิ่นเหม็น และกลิ่นรบกวนอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง เขม่า และควัน ปัญหาที่เกิดจากมลพิษทางเสียง
  • ทำให้เกิดหูหนวกเฉียบพลัน กรณีที่ได้ยินเสียงดังมาก ๆ
  • เกิดหูหนวกชั่วคราวหรือหูหนวกถาวรในกรณีที่ได้ยินเสียงดังเกินมาตรฐาน ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • รบกวนสมาธิและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
  • สุขภาพจิตเสื่อมโทรมจากอาการเครียด
  • รบกวนการสื่อสารหน้าก่อน หน้าก่อน (1/2)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-08-30 (18064 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]