เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ลำพูนนครแห่งวัฒนธรรม 1400 ปี
หน้า: 2/3

ส่วนที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระธาตุหริภุญชัยก็คือ พระเจดีย์นี้สร้างมาเป็นเวลานับพันปีก็ยังคงงดงามดังเดิม ไม่มีรอยผุร้าวหรือรอยตำหนิใดๆ และเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอยู่ไม่เสื่อมคลาย
เดินทางจากตัวเมืองไปราว 1 กิโลเมตรจะถึงวัดพระยืน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ทั้งยังเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของลำพูน และตามหลักฐานโบราณวัตถุต่างๆ ในวัดพระยืนปัจจุบันจึงสันนิษฐานได้เป็นอย่างแน่นอนว่าวัดอรัญญิการามและวัดพุทธอารามก็คือวัดพระยืนนี้เอง และเลยไปทางตะวันตกของตัวเมืองลำพูนเพียง 1 กิโลเมตรก็จะถึงวัดจามเทวี อันเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์องค์หนึ่งชื่อว่า สุวรรณจังโกฏเจดีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี วัดจามเทวีมีชื่อเรียกสามัญว่า วัดกู่กูด เป็นวัดที่มีศิลปะงดงามตามแบบขอม ส่วนลักษณะเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย
ห่างจากลำพูนออกไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตรในเขตอำเภอป่าซาง เป็นที่ตั้งของวัดพระพุทธบาทตากผ้า เล่ากันมาว่าค้นพบตั้งแต่สมัยแรกเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิและได้เข้ามาถึงแดนล้านนาไทยพบรอยพระพุทธบาทนี้ ครั้นพระนางจามเทวีครองเมืองก็ได้สร้างอุโมงค์ครอบรอยพระพุทธบาทถวายเป็นพุทธบูชา
วัดสำคัญในเมืองลำพูนยังมีอีกมากมาย วัดมหาวันวนาราม ต้นตำรับพระรอดหลวง วัดพระคงฤาษีหรือวัดอนันทรามอันมีพระคง เป็นพระเครื่องปางมารวิชัยที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลำพูน นอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่มีเรื่องเล่าว่าตกทอดมาตั้งแต่สมัยแห่งความรุ่งเรืองของหริภุญไชยนครในเมืองลำพูนนี้ได้แก่ กู่ช้างกู่ม้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พระธาตุห้าดวงและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนดอยขะม้อ ใช้สำหรับสรงน้ำพระธาตุหริภุญไชยในงานเทศกาลแปดเป็งและน้ำในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับพระมหากษัตริย์ไทย
วัดและปูชนียสถานเหล่านี้แม้จะไม่โดดเด่นมากนักในแง่ของการท่องเที่ยวตามนิยามของคนบางกลุ่ม หากแต่สำหรับผู้ที่ใฝ่หาการเข้าถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและชนชาติของตนแล้ว ลำพูนคือจังหวัดหนึ่งที่มีแต่สิ่งน่าชื่นชม เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างที่ยากจะหาจังหวัดใดเทียบได้
หน้าก่อน หน้าก่อน (1/3) - หน้าถัดไป (3/3) หน้าถัดไป