เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน: สถานการณ์ทั่วไป

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ทั่วไป: ลำพูนพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงฯ
สถานการณ์ทั่วไป
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน และคณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 หน่วยงาน มีหน้าที่สำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโดยจำแนกโครงการเป็น 6 ลักษณะตามแหล่ง งบประมาณ ได้แก่ โครงการของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้แล้วในปี 2549 โครงการที่ใช้เครื่องจักรของส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการที่ใช้งบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โครงการที่ใช้งบประมาณของจังหวัด CEO โครงการขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ และโครงการที่ขอสนับสนุนจากงบกลางจากรัฐบาล ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้สำรวจแผนงาน / โครงการ ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางไปแล้ว 3-4 โครงการ คือ โครงการเหมืองบ้านปู อำเภอลี้ และโครงการขุดลอกน้ำลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 แห่ง

หมายเหตุ: ที่มา : ส.ปชส.ลำพูน
เกษตรลำพูนเชิญชวนเกษตรกรยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
สถานการณ์ทั่วไป
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ส่งผลให้มีผู้ยื่นจดทะเบียนเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ยื่นขอจดทะเบียนในพื้นที่ 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ มีจำนวน 195 แห่ง ได้รับอนุมัติจำนวน 148 แห่ง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ยังคำเปิดรับคำขอจดทะเบียนเพิ่มเติมโดยไม่มีกำหนดผู้สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

หมายเหตุ: ที่มา : ส.ปชส.ลำพูน
ไฟกิ่งสองข้างทางถนนเลียบทางรถไฟ
สถานการณ์ทั่วไปHanoomarn บันทึก: ผมอยากให้มีการติดตั้งไฟตลอด 2 ข้างทางของถนนเลียบทางรถไฟ ปัจจุบันถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีการใช้ คมนาคม สัญจรอยู่เกือบทุกเวลา ทั้งการใช้รถจักรยาน มอเตอร์ไซย์ รถยนต์ หรือแม้แต่ผู้เดินทางเท้า ซึ่งนับวันยิ่งจะมีผู้ใช้ถนนเส่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญหาภัยมืดต่างๆที่พวกเราอาจละเลยกันไปคือ ปัญหาการใช้เส้นทางนี้ยามค่ำคืน ซึ่งจะมืดมากถึงแม้จะมีแสงไฟ ตามบ้านเรือนต่างๆส่องออกมาเป็นระยะ แต่ผมก็คิดว่ากรมการทางน่าจะมีการติดตั้งไฟขึ้น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ผมปวดหัวและเกร็งๆมาก ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ บางจุดถนนได้ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการเดินทาง ถ้าหากมีไฟ 2 ข้างทางก็คงหลบหลุม ได้บ้าง ( ฮิฮิ ) อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้หน่อย ขอบคุณมากครับ

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะที่สมาชิกส่งเข้ามา
ลำพูนเตือนระวังภัยหน้าหนาว
สถานการณ์ทั่วไป
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูนชี้แจง พายุ ไคตั๊ก ไม่กระทบต่อจังหวัดลำพูน แต่เตือนประชาชนระวังภัยที่มากับฤดูหนาวคืออุบัติเหตุทางถนน
นายชุมพร อินทรตะเทพ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าจากการที่ได้เกิดพายุโซนร้อน ไคตั๊ก ส่งอิทธิพลมายังภาคเหนือของประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายจังหวัด สำหรับจังหวัดลำพูนไม่ได้เกิดผลกระทบแต่ประการใด ระดับน้ำแม่กวงสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหรือทรัพยสิน ประชาชน แต่เป็นห่วงเรื่องการออกพรรษาแล้ว อากาศเริ่มหนาวประชาชนจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก โดยเฉพาะภาคเหนือจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานลอยกระทง มาสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนดอยสูง อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ สำหรับที่จังหวัดลำพูนมีจุดเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุคือทางลงเขาดอยขุนตานในเขตอำเภอแม่ทา ซึ่งทางเทศบาลตำบลทาสบเส้า จะได้ปักป้ายเตือนข้างถนนให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางด้วย

หมายเหตุ: ที่มา : สวท. ลำพูน
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ
สถานการณ์ทั่วไป
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการรณรงค์ทำลายเชื้อและค้นหาเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 - 20 พ.ย. 2548 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2548 ณ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจังหวัดลำพูน

หมายเหตุ: ที่มา : สำนักงานจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูนจัดทำแผนปี 49 เน้นพัฒนาแหล่งน้ำฯ
สถานการณ์ทั่วไปนายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงการพัฒนาจังหวัดลำพูนในปี งบประมาณ 2549 ว่าจะดำเนินต่อเนื่องไปตามโครงการ “เรารักลำพูน” ซึ่งเป็นผลงานภายใต้วาระสำคัญของจังหวัดจำนวน 21 วาระ โดยจะเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ให้ราษฎรครอบคลุมทุกพื้นที่ มีหน่วยราชการต่างๆเป็นเจ้าภาพดำเนินการในนามทีมลำพูนโดยให้อำเภอและกิ่งอำเภอทุกแห่งจัดทำแผนงานเป็น PROJECT BANK เนื่องจากการดำเนินงานโครงการเรารักลำพูนในปีที่ผ่านมาได้ผลงานเป็นรูปธรรม และประชาชนมีความพอใจ เช่น เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งการจัดทำแผนงานดังกล่าวจะมีการกำหนดทิศทาง เนื้อหาสาระ และเป้าหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก โดยในปีงบประมาณ 2549 จะเน้นเรื่อง “น้ำ” ทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร และจะเพิ่มเรื่องการพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการดำเนินโครงการเรารักลำพูนเป็นปีที่ 2 ซึ่งการจัดทำแผนงาน PROJAKE BANK อย่างเป็นระบบครบทุกพื้นที่และครอบคลุมทุกปัญหา จะเป็นประโยชน์ในการเสนอของบประมาณพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป

หมายเหตุ: ที่มา : ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน
อุโมงค์ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในสังคมและมีงานทำช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา
สถานการณ์ทั่วไป
เทศบาลตำบลอุโมงค์เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทดลองปฏิบัติงานในประสบการณ์จริงขององต์กรส่วนท้องถิ่นและมีรายได้ระหว่างปิดเทอม
นาย ขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานี้ ทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยได้ให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ได้มาทดลองปฏิบัติงานด้านต่างๆของเทศบาลเพื่อให้ได้รู้ระบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้แบ่งงานให้นักเรียนรับผิดชอบ อยู่ 3 ด้านคือ งานด้านการประชาสัมพันธ์ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อกับเทศบาล กลุ่มที่สอง จะไปรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักคัดแยกขยะ การทิ้งขยะ การนำขยะไปทำปุ๋ยหมัก การรีไซเคิลขยะ ส่วนกลุ่มที่สาม จะเป็นกลุ่มที่ออกไปสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนหรือเยาวชนในเวลาว่าง วิชาที่สอนส่วนใหญ่จะเป็น วิชาภาษาอังกฤษ มารยาทไทย และศีลธรรม ซึ่งก็ได้รับความพึงพอใจกับผู้ปกครองเด็กเหล่านี้ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ครั้งนี้ ซึ่งนอกจะได้รับประสบการณ์จริงแล้ว นักเรียนนักศึกษายังมีรายได้ระหว่างปิดเทอมเป็นการช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย ที่สำคัญเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมชุมชนของตนเอง
ปอดแห่งใหม่ ใจกลางเมืองลำพูน
สถานการณ์ทั่วไป
ปอดแห่งใหม่ ใจกลางเมืองลำพูน เมืองลำพูน หรือ เมืองหริภุญชัย (เดิม) ถือเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในแคว้นล้านนาไทย คือ มีอายุมากกว่า 1,300 ปี มีแหล่งโบราณสถานวัตถุอยู่มากมายหลายแห่ง เป็นจุดขายในด้านการดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจน กระทั่งถึงปัจจุบัน
จังหวัดลำพูน ถือเป็นเมืองสงบร่มเย็น จึงเป็นที่ปรารถนาของผู้คนต่างถิ่นที่ได้มาพบเห็นแล้ว ต่างอยากที่จะพากันมาตั้งรกรากอาศัยอยู่กันเป็นหลักเป็นฐาน ความเป็นอยู่ในด้านการครองชีพอยู่กันแบบตามอัตภาพ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดแรงงานของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว จากทุกสารทิศของประเทศ ที่พากันหลั่งไหลเข้ามาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการขยายนิคมฯ เฟส 2 เพิ่มขึ้นอีก
รัฐมนตรีว่าการรมว.สาธารณะสุขให้ความมั่นใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้ไข้หวัดนกติดต่อถึ
สถานการณ์ทั่วไป
รัฐมนตรีว่าการรมว.สาธารณะสุขให้ความมั่นใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้ไข้หวัดนกติดต่อถึงคนได้ กระทรวงสาธารณะสุขให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าประเทศไทยสามารถที่จะป้องกันไข้หวัดนกไม่ให้ระบาดมาสู่คนได้
ที่โรงพยาบาลลำพูน ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขได้เดินทางมา ติดตามความพร้อมการดำเนินงานควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก และการรับมือไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดลำพูนโดยมีนาย อุดมพัวสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วย สาธารณะสุขจังหวัดลำพูน ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงมาตรการป้องกันไข้หวัดนก โดยจังหวัดลำพูนได้นำเอาปัญหาไข้หวัดนกเป็นวาระสำคัญหรือ Agenda ของจังหวัด และมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบหาเชื้อไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา และยังไม่พบเชื้อไข้หวัดนกเลย

หมายเหตุ: ที่มา : สวท.ลำพูน
การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน
สถานการณ์ทั่วไป
จังหวัดลำพูนขอให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่วางผังเมืองรวมไปตรวจแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ปิดประกาศแผนที่แผนผัง ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม โดยขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดฯไปตรวจดูแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมจังหวัดลำพูนได้ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนจังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอ / กิ่งอำเภอ สำนักงานที่ดินทุกแห่ง สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน โดยกำหนดวันที่ตรวจดูตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึง 20 ธันวาคม 2548

หมายเหตุ: ที่มา : ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน
20 เรื่อง (2 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 ]
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม