เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 301
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
แหล่งโบราณสถาน
หน้า: 1/4

หน้าถัดไป (2/4) หน้าถัดไป


ประตูเมืองและกำแพงเมือง เมืองลำพูนเคยมีกำแพงเมืองล้อมรอบ ก่อนที่จะถูกรื้อลงในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๕๐๐ แนวกำแพงเมืองเดิมนั้นเป็นแนวกำแพงที่บูรณะขึ้นมาในสมัยของพระเมืองแก้ว โดยยึดแนวเดิมที่สร้างในสมัยแรกที่ตั้งเมืองเป็นหลัก เป็นกำแพงก่ออิฐตลอดทั้งแนว มีความกว้างประมาณ ๓ เมตร ตัวกำแพงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนฐานสูงประมาณ ๓ เมตร กับส่วนด้านบนเป็นเชิงเทินที่ประดับใบเสมา ประตูเมืองมีอยู่โดยรอบ ด้านทิศใต้มีประตูลี้ ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้ว ทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับลำน้ำกวงมีประตูใหญ่หน้าเมืองเรียกว่า ประตูท่าขาม หรือท่าข้าม ปัจจุบันคือสะพานท่าขามนั่นเอง ถัดขึ้นไปทิศเหนือบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ฯ เป็นช่องประตูแคบ ๆ เรียกว่า ประตูท่าสิงห์ ถัดขึ้นไปอีกไม่ไกลเป็นประตูท่านาง ทางด้านทิศเหนือมีประตูช้างสี ซึ่งเดิมมีความกว้างเพียง ๓ เมตร ประตูเมืองด้านทิศตะวันตกมีเพียงประตูมหาวัน ปัจจุบันคงเหลือของเดิมให้เห็นเฉพาะส่วนฐานของประตูด้านเหนือ ส่วนด้านใต้คงเหลือเพียงกองอิฐเตี้ย ๆ บางส่วน