เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย)
หน้า: 1/3


ปัญหาน้ำเสีย

ลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีแหล่งกำเนิดมาจาก 3 แหล่งใหญ่ๆที่สำคัญ ดังนี้
1. น้ำเสียจากชุมชน
เนื่องจากในเขตชุมชนของจังหวัดลำพูน มีเพียงเทศบาลเมืองลำพูนเท่านั้นที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น การวัดปริมาณน้ำเสียจากท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรง จึงไม่อาจเป็นตัวแทนของน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ ปริมาณน้ำเสียของชุมชนจากอัตราการใช้น้ำที่คำนวณจากข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่าย และจำนวนผู้ใช้ของการประปาจังหวัดลำพูน และประมาณให้อัตราการเกิดน้ำเสียมีค่าเท่ากับ 80 % ของอัตราการใช้น้ำจากการประเมินดังกล่าว พบว่า อัตราการเกิดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดลำพูน มีค่าอยู่ในช่วง 91 - 156 ลิตร (คน/วัน)
นอกจากนั้นยังมีแหล่งชุมชนที่อยู่บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมาก ซึ่งมีจำนวนประชากรโดยรอบนิตมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอีกทั้งมีปริมาณการใช้น้ำมากขึ้น ดังนั้นน้ำเสียจากแหล่งชุมชนส่วนใหญ่เป็นน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการก่อสร้างอาคารห้องพักจำนวนมากเพื่อรองรับแรงงานจากต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งจำนวนแรงงานที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากสถติจำนวนแรงงานที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2547 จำนวน 43,744 คน(ที่มา: สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 30 กันยายน 2547) อีกทั้งการขยายตัวของสถานบริการต่างๆ อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตลาด โรงพยาบาลเป็นต้น จากการเพิ่มของสถานบริการต่างๆก็มีผลให้มีการระบายน้ำเสียชุมชนลงสู่แม่น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะแม่น้ำกวงที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลำพูน
2. น้ำเสียจากอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์มีระบบบำบัดน้ำเสีย จากการปล่อยน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมและส่วนอุตสาหกรรมลำพูนนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ผลกระทบของการทิ้งน้ำทิ้งของนิคมฯ และสวนอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งต่อคุณภาพในแหล่งน้ำรองรับจะเกิดขั้นน้อย
ในส่วนของโรงงานอื่นๆ ที่อยู่บริเวณนอกนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และสวนอุตสาหกรรมลำพูน พบว่าในปัจจุบันมีน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานเหล่านี้ประมาณ 355 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะแปรปรวนโดยเฉพาะในส่วนของสารอินทรีย์จะมีปนเปื้อนในช่วงกว้าง สำหรับโรงย้อมผ้าที่มีส่วนในการทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ โดยเฉพาะในเขตอำเภอป่าซาง ในปัจจุบันมีน้ำเสียเกิดขึ้นรวม 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีค่าบีโอดีในช่วง 48 - 160 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเป็นภาระบีโอดีเท่ากับ 3.84 - 12.8 กิโลกรัม/วัน (ที่มา : แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประจำปี พ.ศ. 2547)
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะมีระบบบำบัดนำเสียส่วนกลางซึ่งรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด น้ำทิ้งจากโรรงานุตสาหกรรมทุกโรงจะผ่านเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางก่อนที่จะปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำกวง ดังนั้น ในการศึกษาลักษณะของน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจึงพิจารณาเฉพาะน้ำเสียที่เข้าและออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเท่านั้น โดยคณะผู้ศึกษาได้นำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม กำหนดคุณภาพน้ำต้องมีมาตรฐานคือ
- บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
หน้าถัดไป (2/3) หน้าถัดไป