เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย)
หน้า: 1/4


สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย

มูลฝอย หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า "ขยะ" นับว่ายิ่งจะกลายเป็นปัญหาของชุมชนเมืองโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนที่มีเขตอุตสาหกรรม อีกทั้งมีจำนวนประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นอย่างหนาแน่นในเขตอุตสาหกรรม และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย คมนาคมและท่องเที่ยว อุตสาหกรรมในขณะนี้จังหวัดลำพูนต้องประสบกับปัญหาในการกำจัดมูลฝอยอย่างยิ่ง อีกทั้งต้องหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งรีบเพราะปัญหาขยะส่วนหนึ่งส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้หน่ำซ้ำลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาสูง การระบายตัวของอากาศก็ไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และที่สำคัญสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศตามมาอีก
จังหวัดลำพูน มีการตั้งศูนย์กำจัดขยะ 1 แห่ง เป็นของกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ 3 เทศบาลตำบล และ11 องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในช่วงเดือนตุลาคม 2547 ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนมีปัญหาด้านไม่มีพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลต่างๆได้หมดสัญญากับบริษัทเอกชนที่รับกำจัดขยะ ทางเทศบาลลำพูนจึงได้นำขยะไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะเหมืองจี้ สวนมุกดา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนแทน ซึ่งเป็นสถานกำจัดขยะแบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนั้นมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำ EM ส่วนกระดาษ ขวดพาสติก เศษแก้ว ถูกแยกไปยังโรงเก็บขยะรีไซเคิล ขยะที่เหลือนำไปเข้าเตาเผาขยะ ซึ่งมี 2 เตาเผาสามารถกำจัดขยะได้วันละ 5 ตัน/เผา ขยะที่เหลือบางส่วนได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนทำการฝังกลบที่สถานกำจัดขยะเหมืองจี้ สวนมุกดา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และในยังพบว่าเตาเผาขยะอยู่ในขั้นที่ทรุดโทรม ตัวปล่องควันที่เตาเผาชำรุดทั้ง 4 ปล่อง ทำให้เปลวไฟและควันพุ่งออกมาข้างนอกเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และทำให้เกิดมลภาวะ นอกจากนี้สายพานที่ลำเลียงขยะก็หมดอายุ

ตารางที่ 3.6.1 -1 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในเขตเทศบาลลำพูนพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

ประชากร (คน)
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)
อัตราการเกิดขยะ (กก./คน/วัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพ
ในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ประมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (ตัน/วัน)
อัตราการนำกลับมาใช้ประโยชน์
ตัน/วัน
ร้อยละ
93,758
73.203
0.78
67..83
92.65
41.864
57.188

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ โครงการจัดทำฐานข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
หน้าถัดไป (2/4) หน้าถัดไป