เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศและเสียง)
หน้า: 1/2


สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ

ภาวะมลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีสารซึ่งมีความเข้มข้นสุงกว่าปกติ และแขวนลอยในบรรยากาศนานพอที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช หรือวัสดุต่าง ๆ สารในที่นี้หมายถึงธาตุหรือสารประกอบ ซึ่งอาจเกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทำของคน สารดังกล่าวลอย ปะปนอยู่อยู่ในบรรยากาศในรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็ง
สภาวะมลพิษทางอากาศ มักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น ปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดลำพูนที่สำคัญพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณเขตอุตสาหกรรม และในเขตเทศบาลเมือง โดยลักษณะของปัญหามลพิทางอากาศที่เกิดขึ้นในเขตเมืองจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากร ซึ่งได้แก่ ก๊าซ CO SO2 ฝุ่นละออง และควันดำ เป็นต้น
นอกจากนี้แล้วจังหวัดลำพูนยังประสบปัญหามลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากอุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมน้ำตาล ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นต้น
การเพิ่มขึ้นของมลภาวะของอากาศในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นของมลภาวะทางอากาศ โดยทั่วไปมักเกิดจากแหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ได้ เช่น ยานพาหนะ เป็นต้น และแหล่งกำเนินที่อยู่กับที่ เช่น การอุตสาหกรรมอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนยานพาหนะ เป็นสาเหตุหนึ่งของมลภาวะทางอากาศแล้ว ประเภทของยานพาหนะ ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลง อายุการใช้งาน ตลอดจนความเร็วในการขับขี่ก็มีส่วนทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศด้วย การจราจรติดขัดที่มีมากขึ้น ทำให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ โดยจะมีการปล่อยอากาศเสีย ที่เกิดจากควันที่มีส่วนผสมของคาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และสารเบนโซไพรีนในอัตราที่สูงสารต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็ง ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีรถจำนวนมากแต่มีการเคลื่อนที่ในอัตราที่ต่ำ ก่อให้เกิดความเข้มข้นของสาร ที่เป็นพิษในอัตราที่สูง นอกจากนี้แหล่งกำเนิด มลพิษทางอากาศที่อยู่กับที่ที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมเหมืองแร่ที่เปิดดำเนินในปี พ.ศ. 2547 การผลิตและจำหน่ายแร่อยู่ 3 ชนิด ได้แก่ แร่ถ่านหิน แร่หินอุตสาหกรรม และแร่ฟลูออไรต์ ซึ่งพบว่าชาวบ้านในอำเภอลี้ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณเหมืองแร่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองจากเหมืองแร่ อีกทั้งการเผาวัสดุ และไฟป่า ตลอดจนการเผาขยะกลางแจ้งที่ส่งผลให้มีหมอกควันปกคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป