เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การสร้างเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน สภาวะของการเผชิญต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ ตลอดจนสุขภาพเป็นสิ่งที่จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง แก้ไขร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกัน ปรากฏว่าได้มีบุคคล กลุ่ม และเครือข่าย ได้พยายามค้นหาแนวทางแก้ไขและปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงอยู่ในสังคม เช่น การทำเกษตรแบบพื้นฐาน การฟื้นฟูการรักษาแบบพื้นบ้าน การรักษาป่าชุมชน และการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ล้วนมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต ในภาวะสังคมปัจจุบัน ซึ่งเห็นควรสนับสนุน และขยายแนวร่วมในการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกันต่อไป
จากบทเรียนของการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้ดำเนินการโดยการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ในระยะเวลาที่ผ่านมา ประมาณ 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2542-2545) ได้เห็นความพยายามของบุคคล กลุ่ม เครือข่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้ ฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการเกษตร การอนุรักษ์วัฒนธรรม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน เป้าหมายในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดภาคีความร่วมมือของสมาชิกและเครือข่ายในการร่วมทำกิจกรรมในการเรียนรู้และเพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาภูมิปัญญาดั่งเดิม ที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา

เนื้อหาภายในประกอบด้วย
  • หมอพื้นบ้าน อธิบายไว้ถึงการก่อกำเนินชีวิตมนุษย์และสมมติฐานและสาเหตุของการเกิดโรค การวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาเป็นผลทำให้เกิดภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนกับคน คนหับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ก่อให้เกิดระบบการแพทย์ล้านนาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงตัว
  • ศิลปวัฒนธรรม อธิบายถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กระตุ้นให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของปูชณียวัตถุ วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่เฉพาะทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
  • เกษตรพื้นบ้านปลอดสารพิษ เป็นการรวบรวมภูมิปัญญา ความรู้ของเกษตรกรที่ทำการผลิตและดำเนินกิจกรรมเกษตรปลอดสาร
  • ป่าชุมชนเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับป่าชุมชน ความเป็นมาเป็นไป
สำนักงานประชาคมกองทุนชุมชนจังหวัดลำพูน
9 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-5356-1137

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-09-09 (4773 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]