เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สร้างจิตสำนึกสาธารณะจัดการ
หน้า: 1/4


สนทนา ทัศนา

สำนักข่าวประชาธรรม

แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ


        "ขยะ" ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่เราหลงลืมและมองข้ามว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมยุคบริโภคนิยม ความขัดแย้งกลายเป็นเรื่องของคนสองกลุ่ม คือระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ทิ้งขยะของสาธารณะกับเทศบาล ขณะที่ผู้สร้างขยะถูกขีดวงให้อยู่วงนอก ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการสัมมนาเรื่อง "สังคมไทยกับการจัดการขยะ" ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพฯ พบว่าปัญหาขยะมาพร้อมกับการขยายตัวของเมืองและการกลายเป็นเมือง สังคมบริโภคนิยมตลอดถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นตัวเร่งชั้นดีให้เกิดขยะจำนวนมหาศาล ถึงกระนั้นปัญหาขยะก็มิได้อยู่ที่ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีคิดในการจัดการปัญหาที่ผิดทิศทาง และการขาดจิตสำนึกสาธารณะของผู้คนเป็นสำคัญ

เปลี่ยนวิธีคิดจัดการ "ขยะ"
         สมบัติ เหสกุล ผู้จัดการโครงการการพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์(SEA) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชี้ให้เห็นว่านโยบายการจัดการขยะก่อนปี 2535 ไม่มีอะไรโดดเด่น เพราะไปเน้นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เน้นการจัดการโดยรัฐ ขาดการมีส่วนร่วม มิหนำซ้ำยังใช้งบประมาณมากและสร้างปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทิ้งขยะ
         กล่าวได้ว่าการจัดการขยะที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักการ "ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย" แนวทางในการจัดการก็ไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่อง ขณะที่สังคมบริโภคนิยมปัจจุบันผลิตขยะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น คือกำจัดได้ยากขึ้น ในภาพรวมของโครงสร้างการจัดการขยะจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการจัดการปัญหาขยะให้มากขึ้น
         ประเด็นสำคัญที่พูดถึงกันมากคือการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงความเห็นว่าคือสิ่งที่สำคัญที่ควรทำมากที่สุด และเป็นเรื่องที่ต้องสร้างกันตั้งแต่เด็ก คือสำนึกความรับผิดชอบ และรับผิดรับชอบต่อสังคม เช่น การปลูกฝังให้อุปนิสัยรักความสะอาด การเก็บของให้เข้าที่เข้าทาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สร้างได้จากในบ้าน เพราะแท้จริงแล้วขยะก็เริ่มจากในบ้าน จากเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนผลักภาระความรับผิดชอบโดยการนำไปทิ้งไว้หน้าบ้าน ขยะจึงกลายเป็นเรื่องส่วนรวมไปทันที
หน้าถัดไป (2/4) หน้าถัดไป