เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สภาพปัญหาที่เกิดกับโบราณสถานในจังหวัดลำพูน
หน้า: 1/2

ภาพปัญหาโบราณสถาน ดูที่นี่


สภาพปัญหาที่เกิดกับโบราณสถานในจังหวัดลำพูน

จุลพงศ์ ขันติพงศ์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


สภาพปัญหาที่เกิดกับโบราณสถานในจังหวัดลำพูนนั้นมีหลายสาเหตุ ประการแรกนั้นเกิดจากความเสื่อมโทรมของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตัวโบราณสถาน โดยเฉพาะอิฐและปูน โบราณสถานหลายแห่งถูกปล่อยให้รกร้างโดยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปสำรวจ และดูแลอย่างจริงจัง เช่น กู่เฮือง กู่ป่าลาน กู่นายเก๋ กู่บ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาที่สวยงาม และกู่ไก่หลังวัดไก่แก้ว เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าไม่มีความรุนแรงเท่ากับปัญหาที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ โบราณสถานร้างหลายแห่งถูกขุดค้นทำลาย และถูกรุกล้ำโดยประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบแทบทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณคดีที่ไม่ได้มีการสำรวจมาก่อนจะถูกออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าครอบครอง เช่น เจดีย์วัดชัยชนะซึ่งเป็นวัดร้างกลางเมืองลำพูน และแหล่งโบราณคดีบ้านเกาะกลาง เป็นต้น
ปัญหาที่มีนับว่าความรุนแรงมากคือการดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนรูปแบบโบราณสถาน โดยเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์ ที่พยายามการบูรณะตามแนวคิดของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงหลักการบูรณะโบราณสถานที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล และไม่ยึดเอารูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเกณฑ์ เช่น อุโบสถวัดอุโมงค์ อำเภอเมือง วิหารวัดตีนดอย อำเภอป่าซาง ถือเป็นลัทธินิยมในการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ให้โอ่อ่าเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนได้เพียงพอ ทำให้สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อยๆเลือนหายไป
โดยเฉพาะคตินิยมการก่อเจดีย์ครอบทับของเดิมซึ่งมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นยังไม่มีการวางหลักการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานแต่อย่างใด จึงขึ้นอยู่กับความพอใจ และความเลื่อมใสศรัทธาของผู้เป็นใหญ่ที่ปกครองแผ่นดินเป็นเกณฑ์ ดังจะเห็นได้จากตำนานพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเดิมทีพระยาอาทิตยราชโปรดให้ก่อมณฑปประดิษฐานโกศพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้น ภายหลังพระยาสรรพสิทธิ์ได้ก่อโกศครอบให้สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ภายหลังได้มีการก่อเจดีย์ครอบทับมณฑปอีก ๒ ชั้น คือในสมัยพระยามังราย และพระยาติโลกราชตามลำดับ
ปัญหาการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ครอบทับของเดิมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทั้งที่ในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนได้ตระหนักถึงหลักการบูรณะโบราณสถานที่ยึดตามแบบสากลกันแล้วก็ตาม ปัญหาดังกล่าวพบแทบทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน เช่น การสร้างเจดีย์วัดพระยืนครอบมณฑปพระยืนที่สร้างในสมัยพระยากือนา โดยพระสุมนเถระซึ่งพังทลายลงมาจนถึงซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติ ที่น่าเสียดายคือเจดีย์หลายองค์ที่ถูกก่อครอบยังมีสภาพที่สมบูรณ์ เช่น เจดีย์วัดประตูลี้ เจดีย์วัดฉางข้าวน้อยเหนือ เจดีย์วัดพระธาตุดวงเดียว และล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นกลางปี ๒๕๔๘ นี้เอง คือ เจดีย์วัดพระธาตุห้าดวง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะไม่มีการตรวจตรากำชับให้พระสังฆาธิการผู้รับผิดชอบต่อโบราณสถานเหล่านี้เบื้องต้น ให้เฝ้าระวัง และถือปฏิบัติตามประกาศคณะสงฆ์ว่าด้วย เรื่อง ระเบียบควบคุมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัด ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ อย่างเคร่งครัด ทำให้มีการบูรณะซ่อมแซมกันโดยพลการ และขาดหลักการ
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป