เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ลำพูนนครแห่งวัฒนธรรม 1400 ปี
หน้า: 1/3
เรื่องเล่าจากเมืองหริภุญไชย ปรากฏอยู่ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ว่า นานมาแล้วมีฤาษีองค์หนึ่งชื่อวาสุเทพ สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำกวง ครั้นสร้างเมืองสำเร็จหาคนมาครองเมืองไม่ได้จึงส่งทูตพร้อมด้วยชายฉกรรจ์ 500 คนไปขอผู้ครองเมืองแก่กษัตริย์ลุวปุระ ทูตใช้เวลาเดินทาง 1 ปีกลับมาพร้อมอัญเชิญพระนางจัมมเทวีหรือพระนางจามเทวี พระธิดาของเจ้าเมืองลุวปุระหรือเมืองละโว้ที่กำลังทรงครรภ์ได้สามเดือนมาเป็นผู้ครองเมือง เมื่อพระนางจามเทวีรับการอภิเษกขึ้นเป็นเจ้าครองเมืองขณะนั้นเมืองยังไม่มีชื่อ ต่อมาชาวเมืองเรียกเมืองนี้ว่า หริภุญไชย โดยถือเอาตอนที่อัญเชิญพระนางจามเทวีขึ้นนั่งอภิเษกบนกองทองคำ ในภาษาบาลี หริ แปลว่าทองคำ
การล่มสลายของอาณาจักรหริภุญไชย เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ายีบาเสียเมืองแก่พระขุนเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนา การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมระหว่าง สองอาณาจักรจึงเกิดขึ้น ปรากฏเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมของหริภุญไชยอยู่ทั่วไปในอาณาจักรล้านนา
ในกาลต่อมาอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมือง ขึ้นของพม่าและในที่สุดก็กลับมาอยู่ภายใต้การปกครอง ของราชอาณาจักรสยาม มีผู้ครองนครสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายของนครหริภุญไชยหรือลำพูนก็คือ พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ. 2475 เมืองนี้ก็มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งสืบมานับตั้งนั้น ท่องโบราณสถานเมืองหริภุญไชย
วัดวาอารามมากมายในเมืองลำพูนตั้งอยูในละแวกใกล้ๆ กัน คือแถบอำเภอเมืองหรือในดั้งเดิมก็คือบริเวณหริภุญไชยนคร ดังนั้นการเดินทางเที่ยวชมวัดและปูชนียสถานในลำพูนจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง
วัดพระธาตุหริภุญชัย มีคำกล่าวชื่นชมถึงความวิจิตรอลังการของศิลปะเก่าแก่ เชื่อกันว่าสร้างมานานนับพันปี แต่เดิมสร้างเป็นแบบซุ้มมณฑป ครั้นต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่ตามรูปแบบลังกาด้วยสมัยนั้นมีสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นกับลังกา รวมทั้งศิลปกรรมล้านนาไทยในสมัยนั้นก็ถ่ายทอดรูปแบบมาจากลังกา
หน้าถัดไป (2/3) หน้าถัดไป