เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
หน้า: 1/2
ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจหันมาประกอบอาชีพในการปลูกไม้เศรษฐกิจกันมากขึ้นเช่นสักยางนาประดู่กระถินเทพายูคาลิปตัสเป็นต้นโดยมุ่งหวังที่จะมีแหล่งไม้ใช้สอยและสามารถจำหน่ายเป็นไม้ท่อนสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อย่างไรก็ตามในการปลูกไม้จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการดูแลรักษาพอสมควรกว่าจะได้ผลตอบแทนจากไม้ที่ปลูกเกษตรกรจึงต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สวนป่าอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและไฟป่าดังนั้นเกษตรกรควรต้องเตรียมความพร้อมและจัดการดูแลรักษาสวนป่าของตนเองเป็นอย่างดี
กรมป่าไม้โดยส่วนปลูกป่าภาคเอกชนในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าได้แนะนำวิธีการจัดการบำรุงและดูแลสวนป่าในช่วงฤดูแล้งโดยเน้นให้เกษตรกรแผ้วถางวัชพืชเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดไฟป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์วัชพืชมักจะขึ้นเร็วการแผ้วถางจึงถือเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการง่ายๆในการแผ้วถางวัชพืชคือการใช้มีดแผ้วถางวัชพืชที่ขึ้นอยู่รอบๆโคนต้นไม้ไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่นทำลายเพราะนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วหากมีการสะสมเป็นระยะเวลานานจะทำให้โครงสร้างดินเปลี่ยนและเกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพได้ส่วนการบำรุงดินในกรณีที่ปลูกไม้สักควรใส่ปุ๋ยสูตร15-15-18หรือ22-11-11โดยใส่ปีละ1-2ครั้งปีแรกใส่ครั้งละ25กรัม/ต้นปีที่สองใส่50กรัม/ต้นปีที่สามใส่75กรัม/ต้นปีที่สี่และห้าใส่ประมาณ100กรัม/ต้นอย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมีควรมีการใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักจะช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป