เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กำแพงและคูเมืองลำพูนจากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน
หน้า: 1/3

<<<ต้องการชมภาพใหญ่คลิก >>>


นครหริภุญชัยถูกสร้างโดยพระฤาษีวาสุเทพ ในราวพุทธศตวรรษ ที่ 14 โดยแรกเริ่มนั้นบริเวณดินแดนลุ่มแม่น้ำปิงนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมือง ต่อมาเมื่ออาณาจักรทวารวดีซึ่งมีเมืองละโว้ลพบุรีเป็นศูนย์กลางได้แผ่อาณาจักรขยายมาถึงดินแดนลุ่มแม่น้ำปิง พระฤาษีสร้างเมืองซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายไข่ไก่หรือรูปเปลือกหอยสังข์ วางอยู่บนฝั่งน้ำ ซึ่งมีเพียงด้านเดียวทางทิศตะวันออกคือแม่น้ำกวง
เมื่อพระฤาษีวาสุเทพได้สร้างเมืองเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญพระนางจามเทวี ราชธิดาพระเจ้ากรุงละโว้มาครองเมืองหริภุญชัย ในราวปีพุทธศักราช 1310- 1311 เป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์ "จามเทวี"
กำแพงและคูเมืองหริภุญชัย จึงนับได้ว่าถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระนางจามเทวี โดยพระฤาษีวาสุเทพขุดเอาดินมาทำอิฐเพื่อสร้างกำแพงเมืองและขุดดินทำเป็นคูน้ำล้อมโดยรอบเมือง นอกจากนั้นในตำนานเรื่องเล่ายังกล่าวว่าพระดาบสเอาไม้เท้าขีดแผ่นดินโดยรอบวงไปตามสันฐานของเกล็ดหอย วงขอบปากหอยนั้นก็บังเกิดเป็นคูและปราการนครขึ้นตามขีดของไม้เท้าพระฤาษีที่ขีดดินพูนขึ้นเอง
ตามตำนานเมืองเหนือในวันมหาสงกรานต์มี "วันพญาวัน" เป็นวันดีที่สุดในรอบปี การเสกมนต์คาถาทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือสร้างบ้านแปงเมืองนั้น เอาฤกษ์ในวันนี้เป็นมงคลในการลงฤกษ์ประตูมหาวันเป็นประตูแรกที่พระฤาษีสร้างและตรงข้ามวัดมหาวันซึ่งเป็นวัดที่มีพระรอดพระคู่บ้านคู่เมืองหริภุญชัยและประตูมหาวันนี่เองที่เป็นตำนานเล่าขานสืบกันมา ว่าประตูนี้ ปืนแก๊ปสมัยก่อนยิงไม่ออกที่ประตูมหาวันนี้มามากต่อมากแล้ว พระคงฤาษีฝังอาคมและเป๊ก หรือของวิเศษไว้จึงสามารถสยบภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงได้ เมื่อไปวัดมหาวันเพื่อไปกราบพระรอด โปรดสังเกตประตูมหาวันอยู่ตรงกับวิหารวัดมหาวันพอดี
เมื่อสร้างประตูมหาวันเสร็จก็เวียนทักษิณา (เวียนขวา) สร้างประตูช้างสี แต่เดิมหมายถึงประตูช้างผู้ก่ำงาเขียว ซึ่งเป็นช้างคู่บารมีของเจ้าแม่จามเทวี ควรเรียกประตูช้างศิริ (ภาษาบาลี) ประตูช้างศรี (ภาษาไทย) ศรีหรือศิริ หมายความว่า ช้างดี ช้างงาม หรือ ประตูช้างดี ประตูช้างสีนี้มีพระคงเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความอยู่ยงคงกระพัน
ประตูท่านาง เป็นประตูท่าน้ำที่เจ้าแม่จามเทวีใช้เสด็จลงเรือ นอกจากนี้ยังเป็นประตูการค้าขาย ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญคนนอกพื้นที่เข้ามาค้าขายกับเมืองหริภุญชัย ก็รู้จักท่าน้ำแห่งนี้ ในสมัยก่อนคนจีนรู้จักเมืองหริภุญชัยและท่านางนี้เป็นอย่างดี บ้านช่างฆ้องแต่เดิมมีพ่อค้าที่เป็นคนจีนมากมาย ตระกูลใหญ่ๆ ในเชียงใหม่ ลำพูน บรรพบุรุษก็เกิดที่บ้านช่างฆ้องนี้ ประตูท่านางเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของภาคพื้นที่อย่างแท้จริง จึงได้ชื่อว่า "ท่านางจามเทวี"
หน้าถัดไป (2/3) หน้าถัดไป