เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทั่วไป: ลำพูนพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงฯ
สถานการณ์ทั่วไป
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน และคณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 หน่วยงาน มีหน้าที่สำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโดยจำแนกโครงการเป็น 6 ลักษณะตามแหล่ง งบประมาณ ได้แก่ โครงการของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้แล้วในปี 2549 โครงการที่ใช้เครื่องจักรของส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการที่ใช้งบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โครงการที่ใช้งบประมาณของจังหวัด CEO โครงการขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ และโครงการที่ขอสนับสนุนจากงบกลางจากรัฐบาล ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้สำรวจแผนงาน / โครงการ ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางไปแล้ว 3-4 โครงการ คือ โครงการเหมืองบ้านปู อำเภอลี้ และโครงการขุดลอกน้ำลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 แห่ง

หมายเหตุ: ที่มา : ส.ปชส.ลำพูน
ทั่วไป: โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติฯ
สถานการณ์ทั่วไป
กระทรวงแรงงานและชมรมผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในมหามงคลทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 และเป็นสัญลักษณ์ประจำรัชกาลปัจจุบัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานร่วมกับผู้แทนสถานประกอบกิจการ และหัวหน้าส่วนราชการปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 100 ต้น บริเวณถนนชุมชนขนานทางรถไฟ ด้านหน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยปลูกต้นราชพฤกษ์และสนับสนุนการบำรุงรักษาให้ออกดอกบานสะพรั่งในมงคลสมัยครบรอบ 80 พรรษา ในวันและสถานที่ข้างต้น ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น.
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
ตุลาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม