เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน: ประเพณี วัฒนธรรม

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ลำพูนก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรขานรับสภาอุตสาหกรรม
ประเพณี วัฒนธรรม
จากที่รัฐบาลมีนโยบายจะให้มีการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้นทุกจังหวัด และให้กลุ่มล้านนารับผิดชอบวาระสำคัญของชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเร็วๆนี้ นางจุไรรัตน์ แพรวพราย ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยวฯ จังหวัดลำพูน จึงได้ประสานงานเชิญหน่วยราชการ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชมรมกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 40 องค์กร ส่งผู้แทนมาประชุมร่วมกันจำนวน 85 คน ณ โรงแรมศุภมิตร ลำพูน เพื่อหาทางสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการขึ้น ผนึกกำลังองค์กรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพ
ในวันดังกล่าว หลังจากชี้แจงวัตถุประสงค์จนเป็นที่เข้าใจกันแล้วที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยได้ร่วมกันร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกันและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ นายสุวิทย์ จันทรธาดา ประธานสหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายพันธมิตรการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนกับมอบหมายให้คัดเลือกผู้แทนองค์กรสมาชิกจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร
ผ้าทอลายโบราณบ้านศรีเมืองยู้
ประเพณี วัฒนธรรม
ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูนไปทางด้านทิศใต้ราวประมาณ 2 กม. หรือจากสี่แยกประตูลี้ผ่านหน้าสนามกีฬาไปอีกราว 500 เมตร แยกซ้ายมือข้ามสะพานข้ามแม่น้ำกวง ก็จะถึงบ้านศรีเมืองยู้ หมู่ 6 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
ที่หมู่บ้านดังกล่าวเป็นแหล่งทอผ้าลายโบราณ ถวายเจ้าหลวงเมืองลำพูนมานานกว่า 200 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่จะสามารถทอผ้ากันเป็นแทบทุกคน ได้รับการถ่ายทอดฝีมือมาจากบรรพบุรุษ
ส่งเสริมประเพณี-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเทศกาลวัฒนธรรมชาวยองของดีลำพูน
ประเพณี วัฒนธรรม
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เผยว่า ด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าซาง สภาวัฒนธรรมตำบลม่วงน้อย และเครือข่าย จังหวัดลำพูน จะได้ร่วมกันจัดงาน "เทศกาลวัฒนธรรมชาวยอง และของดีเมืองลำพูน ประจำปี 2548" ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2548 - วันที่ 1 มกราคม 2549 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าตาล ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อบรรพบุรุษของชาวยอง, เพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
สำหรับกิจกรรมในงาน ได้กำหนดไว้คือ วันที่ 30 ธ.ค.48 เวลา 17.00 น. เป็นวันเปิดงาน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ขบวนแห่ไหว้ผีบรรพบุรุษชาวยอง-พระสงฆ์, เจ้าเมืองยอง, การฟ้อนยอง-ฟ้อนกงดอกไม้, กลองสะบัดชัย, แอ่วกองคนยอง ชมสินค้าระดับ 1-5 ดาว, ชมการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชน, การประกวดธิดายอง
ดังนั้นสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านได้ไปร่วมงานนี้โดยทั่วกัน ในวันเวลาดังกล่าว.
การแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย - เยอรมัน ...
ประเพณี วัฒนธรรม
คณะทูตมิตรภาพและวัฒนธรรมจากประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับประธานชมรมทูตมิตรภาพและวัฒนธรรมเยอรมันพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปจังหวัดลำพูน เพื่อการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดลำพูนและประเทศเยอรมัน เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาที่ยาวนานเกือบ 1 พัน 4 ร้อยปี
ส่วนงานเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูน เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนจัดงานลอยกระทงขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ซึ่งปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานมาก มีนายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธิพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก และประกวดหนูน้อยนพมาศ เป็นต้น และในงานนี้คณะทูตวัฒนธรรมประเทศเยอรมัน ซึ่งเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรม ที่จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดลำพูนด้วย
คณะทูตวัฒนธรรมเยอรมันร่วมงานประเพณีลอยกระทงที่ลำพูน ...
ประเพณี วัฒนธรรม
ส่วนงานเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูน เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนจัดงานลอยกระทงขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ซึ่งปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานมาก มีนายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธิพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก และประกวดหนูน้อยนพมาศ เป็นต้น และในงานนี้คณะทูตวัฒนธรรมประเทศเยอรมัน ซึ่งเดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรม ที่จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดลำพูนด้วย
งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประเพณี วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานฮีตฮอยของล้านนา พร้อมทั้งเปิดอาคารที่ทำการเทศบาลหลังใหม่
นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลอุโมงค์จะได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายนนี้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ โดยเฉพาะวันแรกเริ่มงาน จะมีพิธีเปิดอาคารที่ทำการเทศบาลหลังใหม่และร่วมฉลองรางวัลพระปกเกล้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนกิจกรรมงานลอยกระทงก็จะมีการประกวดกระทง ของชุมชน 11 ชุมชน ในประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียน ที่เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดลาบส้มตำของกลุ่มแม่บ้านชุมชน การแสดงคนตรีโฟร์คซองคำเมือง ตลอดจนร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ และการประกวดประตูป่าของวัดต่างๆ ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมา

หมายเหตุ: ที่มา : ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน
เทศบาลตำบลทาสบเส้าขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ฯ
ประเพณี วัฒนธรรม
นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา กำหนดจัดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2548 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ณ ลานพุทธามหาชัย ตำบลทาสบเส้า ซึ่งปีนี้จะมีการจัดรูปขบวนจำลองพุทธประวัติของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์หลังจากจำพรรษามาเป็นเวลา 3 เดือน . เริ่มจากขบวนนางฟ้า – เทวดา ขบวนรถพระพุทธรูปพระประจำวันเกิด และขบวนพระสงฆ์ และสามเณร ตามด้วยขบวนผี-เปรต . กำหนดการในวันที่ 19. ตุลาคม .2548. เวลา 06.30 น. นายอาณัติ วิทยานุกูล นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานพิธี นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ชุมพล ตันไชย กล่าวรายงานเกี่ยวกับประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จากนั้นพิธีกรกล่าวนำถวายข้าวบิณฑบาต และถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (ลั่นฆ้อง) ประธาน และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร หลังเสร็จพิธีตักบาตรเทโวโรหะณะแล้ว เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาประชาชนจะทำบุญลานวัดพุทธามหาชัยร่วมกัน จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ และรักษาศีล ฟังธรรม ในวันออกพรรษา

หมายเหตุ: ที่มา : สำนักงานจังหวัดลำพูน
รื้อแน่ “ฉากลิเกขัวมุง” อบจ. รับปาก แต่ยังไม่ทำ
ประเพณี วัฒนธรรม
ตามที่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน จัดให้มีการประชุมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและประชาชนทั่วไป เมื่อ 25 มิ.ย. 48 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการตกแต่งสะพานขัวมุงท่าสิงห์ ซึ่งอบจ. ได้เตรียมทำหัวสะพานและราวสะพานเป็นพญานาค กับได้ประดับประดาแล้วด้วยไฟเบอร์รูปก้อนเมฆ เทวดา ระบายสีฉูดฉาด โดยประชาชนมีมติพ้องกันว่าให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกแต่งสะพานเสียใหม่ให้ตรงตามคตินิยมที่ดีงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น กับให้รื้อสิ่งแปลกปลอมที่ตกแต่งไปแล้วออกเสียในทันที และนายก อบจ. ก็รับปากจะดำเนินการตามมตินั้น
ซึ่งได้สร้างความฉงนใจอย่างมากว่า เมื่อเวลาล่วงเลยมากกว่าเดือนแล้ว ทำไม อบจ. จึงยังมิได้รื้อไฟเบอร์ประดับหน้าสะพานออกตามที่ได้รับปากกับประชาชนไว้
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 48 นายสมาน ชมภูเทพ ชี้แจงว่า "การปรับปรุงสะพานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจมีต่อผู้สัญจรและนักท่องเที่ยว โดยจะขยายสะพานออกไปด้านละ 2 เมตร เป็นทางสำหรับยานพาหนะ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ส่วนการตกแต่งได้ยกเลิกแบบเดิมและตั้งคณะกรรมการขึ้นแบบใหม่แล้ว แต่ที่ยังไม่ได้เอาสิ่งประดับที่ประชาชนไม่เห็นด้วยออก ก็ไม่ได้ติดขัดอะไร จะสั่งให้ช่างดำเนินการทันที และจะนำไปติดตั้งที่อื่นที่เหมาะสม เพื่อมิให้เสียเงินทำไปเปล่า ๆ "
ในกรณีการปรับปรุงสะพาน เจ้ากรองแก้ว ลักการ์พินธุ์ ผู้นำกลุ่มสตรี ออกความเห็นว่า "อบจ. ได้ก่อสร้างสะพานขัวมุงไว้สวยงามอยู่แล้ว ไม่ควรจะต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก สิ่งที่ต้องทำคือ ห้ามรถจักรยานยนต์และพาหนะต่าง ๆ วิ่งผ่าน เพราะมีอีกถึงสองสะพานที่ใช้พาหนะยวดยานสัญจรไปมาได้ เพราะแต่ในครั้งโบราณ สะพานขัวมุงถูกสร้างเพื่อให้ผู้คนเดินข้ามเท่านั้น"
อย่างไรก็ดี จากการสังเกตการณ์ของ "สื่อลำพูน" เมื่อ 25 ส.ค. 48 ยังไม่มีการรื้อถอนเครื่องประดับไฟเบอร์สีฉูดฉาดที่ประชาชนไม่ต้องการออกแต่อย่างใด ยังติดตั้งท้าทายสายตานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย และประชาชนลำพูนก็ต้องทนอยู่กับศิลปกรรมที่เข้ากันไม่ได้กับสะพานสถาปัตยกรรมล้านนาอยู่ต่อไป

หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพูน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2548
''พิธีแห่ช้างเผือก'' รวมใจคนลำพูนเพื่อแม่น้ำลี้
ประเพณี วัฒนธรรม
แม่น้ำลี้ เป็นสาขาของแม่น้ำปิง ที่ไหลผ่านสี่เขตอำเภอในจังหวัดลำพูน คือ อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ลี้ อ.บ้านโฮ่ง และกิ่ง อ.เวียงหนองล่อง ทั้งยังมีลำห้วยสาขาต่างๆ มากมาย กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของจังหวัดให้พี่น้องชาวลำพูนได้อาศัยใช้ประโยชน์
เมื่อครั้งอดีต แม่น้ำลี้เป็นสายน้ำสำคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก เนื่องจากมีป่าต้นน้ำคอยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์กักเก็บน้ำตามธรรมชาติให้แม่น้ำลี้มีน้ำตลอดปี แต่หลังจากที่พื้นที่ป่าลดลง เนื่องจากการสัมปทานไม้โดยบริษัทบอมเบย์เบอร์มา ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำลี้แล้ง อีกทั้งปัจจุบันยังประสบภาวะวิกฤตด้วยมลพิษ ซึ่งเกิดจากการชะล้างสารเคมีไหลลงสู่แม่น้ำจากการทำนา และทำสวนลำไย รวมทั้งการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ

หมายเหตุ: แหล่งที่มา : www.khaosod.co.th โดย คอลัมน์ สดจากประชาสังคม 24/06/48
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
ตุลาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม