เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การประหยัดพลังงานและงบประมาณของจังหวัดลำพูน
สถานการณ์ทั่วไป       นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงผลการประหยัดพลังงาน และ งบประมาณ ภายใต้โครงการเรารักลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2548 โดยความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
       กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน มีการแสดงผลงานการอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนมัธยม รวม 17 โรง มีการประกวดการจัดรายงานและผลงานของแต่ละโรงเรียน ผลการประกวด อันดับ 1 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา อำเภอทุ่งหัวช้าง อันดับ 2 โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน อันดับ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมืองลำพูน รางวัลชมเชยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ ส่วนผลการประหยัดพลังงานในส่วนราชการต่าง ๆ 56 หน่วยงานในเดือน สิงหาคม 2548 สามารถประหยัดพลังงานการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง 4.44% และการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจาก 62 หน่วยงาน สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้ 13.37%


หมายเหตุ: ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดมลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
นายสมชัย เพียรสถาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยาน ที่วัดเจดีย์เหลี่ยม บริเวณเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี เพื่อรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่และลำพูนหันมาใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง อันจะนำไปสู่การลดมลพิษทางอากาศภายในพื้นที่
เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนประสบปัญหามลพิษด้านอากาศ โดยมีแหล่งที่มาของมลพิษจากหลายแหล่งด้วยกัน ซึ่งการคมนาคมโดยยานพาหนะที่ใช้นำมันเป็นเชื้อเพลิงก็เป็นอีกแหล่งสำคัญในการก่อมลพิษทางอากาศ ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดมลพิษ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้รถจักรยานเพื่อลดมลพิษครั้งนี้ขึ้น โดยขบวนรณรงค์เริ่มออกเดินทางจากวัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม ไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่ – ลำพูน สายเก่า ถึงวัดจามเทวี จ.ลำพูน รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากชมรมจักรยานทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานลดมลพิษกว่า 200 คัน

หมายเหตุ: พยนต์ ยศสุพรหม : สวท.เชียงใหม่
การจัดการมลพิษอากาศจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้จักรยานแก้ปัญหามลพิษจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษอากาศจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ในวันที่ 11 กันยายน 2548 โดยการปั่นจักรยานจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดลำพูน ระหว่างเวลา 07.00 – 15.00 น. โดยเริ่มปล่อยตัว ณ บริเวณวัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่-ลำพูน (สายเก่า) ผ่านวัดจามเทวี วัดพระยืน และสิ้นสุด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ในเวลา 12.00 น.
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการลด เลิก หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายอยู่ในจังหวัดดังกล่าว และในวันเดียวกันยังมีการจัดประชุมสัมมนาการจัดการมลพิษอากาศเชียงใหม่-ลำพูน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ พิธีเปิดเวลา 09.30 น.โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และปาฐกถา เรื่อง “นโยบายและแนวทางความร่วมมือในการจัดการมลพิษอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน” และมีการอภิปราย เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบมลพิษอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน” และ เรื่อง “บทบาทและแนวทางการดำเนินการและความร่วมมือในการจัดการมลพิษอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน”

หมายเหตุ: ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน : ส.ปชส.ลำพูน
ขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าง ประมงปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปลาล้านตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอุดม พัวสกุล ผวจ.ลำพูน มอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่
นายธงชัย ธรรมเสถียร
ประมงจ.ลำพูน
นายชิดชัย แก้วเรือน
นายกอบต.ศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2548 นายธงชัย ธรรมเสถียร ประมงจังหวัดลำพูนและคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก และอบต.ศรีวิชัย ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำบ้านแม่อีไฮ ม.2 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ โดยมีนายอุดม พัวสกุล ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ประมงจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำแม่อีไฮเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการเกษตรของหมู่บ้าน แต่จากการส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจพบว่า มีสัตว์น้ำตามธรรมชาติจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแก่ชาวบ้านได้ทั่วถึง จึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์น้ำ เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์เป็นประโยชน์แก่ประชาชน จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำนี้ และเกิดสมดุลทางธรรมชาติขึ้นอีกด้วย
พันธุ์สัตว์น้ำที่นามาปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำ เป็นพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 600,000 ตัว และพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 400,000 ตัว รวมเป็น 1 ล้านตัว เมื่อเติบโตขึ้นแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป ทำให้เกิดความชุกชุมในแหล่งน้ำนี้ตลอดไป


หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพูน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2548
กฟภ.ลำพูนนำปลูกต้นไม้ “หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สืบเนื่องมาจากพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทย ร่วมกันปลูกต้นไม้มาก ๆ เพื่อฟื้นคืนระบบนิเวศน์ให้แก่แผ่นดิน
กระทรวงมหาดไทยจึงได้รับสนองพระราชเสาวณีย์ ดำเนินโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน" ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้น เพื่อให้ได้อย่างน้อย 64 ล้านต้นต่อปี โดยเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นวโรกาสอันอุดมฤกษ์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เมื่อวันที่ 12 ส.ค. นายชัยพร เลาหะเพ็ญแสง ผจก. กฟภ.จังหวัดลำพูน จึงได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด รวมทั้งอาสาสมัครปปส., อปพร. และประชาชนบ้านแม่สารป่าขาม ต.เวียงยอง บ้านหนองปลาขอ บ้านสันหลวง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน รวม 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามแนวถนนระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ระยะทาง 15.90 กม. และในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 3 แห่ง อีก 6 ไร่
ในวันดังกล่าว เวลา 09.09 น. ผู้จัดการ กฟภ.ลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลต่อพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งประดิษฐาน ณ สถานีไฟฟ้าลำพูน 3 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ แล้วผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงกระจายกันปลูกต้นไม้ตามกำหนด
นายชัยพร เลาหะเพ็ญแสง กล่าวว่า กฟภ.ลำพูน มีความมุ่งมั่นต่อโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนไทยอย่างจริงจัง โดยกำหนดแผนการปลูกต้นไม้ในปีนี้ไว้จำนวน 9,999 ต้น ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ และต้นขนุน และการที่เลือกเริ่มต้นการปลูกต้นไม้บริเวณระหว่างสองตำบลดังกล่าว ก็เพราะพิจารณาเห็นว่าเส้นทางสัญจรของประชาชนระหว่างบ้านแม่สารป่าขาม-บ้านหนองปลาขอถึงบ้านสังหลวง เป็นที่โล่ง สองข้างทางเป็นที่นา ผู้เดินทางไปมาจะถูกแสงแดดแผดเผาโดยตรง จึงต้องการสร้างร่มเงาขึ้น ซึ่งในอนาคตเส้นทางสายนี้จะร่มรื่น สวยงามและเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนและผู้สัญจร กับจะเป็นประโยชน์ทางนิเวศน์ต่อการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ด้วย

หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพูน ฉบับวันที่26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2548
รื้อแน่ “ฉากลิเกขัวมุง” อบจ. รับปาก แต่ยังไม่ทำ
ประเพณี วัฒนธรรม
ตามที่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน จัดให้มีการประชุมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและประชาชนทั่วไป เมื่อ 25 มิ.ย. 48 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการตกแต่งสะพานขัวมุงท่าสิงห์ ซึ่งอบจ. ได้เตรียมทำหัวสะพานและราวสะพานเป็นพญานาค กับได้ประดับประดาแล้วด้วยไฟเบอร์รูปก้อนเมฆ เทวดา ระบายสีฉูดฉาด โดยประชาชนมีมติพ้องกันว่าให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกแต่งสะพานเสียใหม่ให้ตรงตามคตินิยมที่ดีงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น กับให้รื้อสิ่งแปลกปลอมที่ตกแต่งไปแล้วออกเสียในทันที และนายก อบจ. ก็รับปากจะดำเนินการตามมตินั้น
ซึ่งได้สร้างความฉงนใจอย่างมากว่า เมื่อเวลาล่วงเลยมากกว่าเดือนแล้ว ทำไม อบจ. จึงยังมิได้รื้อไฟเบอร์ประดับหน้าสะพานออกตามที่ได้รับปากกับประชาชนไว้
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 48 นายสมาน ชมภูเทพ ชี้แจงว่า "การปรับปรุงสะพานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจมีต่อผู้สัญจรและนักท่องเที่ยว โดยจะขยายสะพานออกไปด้านละ 2 เมตร เป็นทางสำหรับยานพาหนะ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ส่วนการตกแต่งได้ยกเลิกแบบเดิมและตั้งคณะกรรมการขึ้นแบบใหม่แล้ว แต่ที่ยังไม่ได้เอาสิ่งประดับที่ประชาชนไม่เห็นด้วยออก ก็ไม่ได้ติดขัดอะไร จะสั่งให้ช่างดำเนินการทันที และจะนำไปติดตั้งที่อื่นที่เหมาะสม เพื่อมิให้เสียเงินทำไปเปล่า ๆ "
ในกรณีการปรับปรุงสะพาน เจ้ากรองแก้ว ลักการ์พินธุ์ ผู้นำกลุ่มสตรี ออกความเห็นว่า "อบจ. ได้ก่อสร้างสะพานขัวมุงไว้สวยงามอยู่แล้ว ไม่ควรจะต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก สิ่งที่ต้องทำคือ ห้ามรถจักรยานยนต์และพาหนะต่าง ๆ วิ่งผ่าน เพราะมีอีกถึงสองสะพานที่ใช้พาหนะยวดยานสัญจรไปมาได้ เพราะแต่ในครั้งโบราณ สะพานขัวมุงถูกสร้างเพื่อให้ผู้คนเดินข้ามเท่านั้น"
อย่างไรก็ดี จากการสังเกตการณ์ของ "สื่อลำพูน" เมื่อ 25 ส.ค. 48 ยังไม่มีการรื้อถอนเครื่องประดับไฟเบอร์สีฉูดฉาดที่ประชาชนไม่ต้องการออกแต่อย่างใด ยังติดตั้งท้าทายสายตานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย และประชาชนลำพูนก็ต้องทนอยู่กับศิลปกรรมที่เข้ากันไม่ได้กับสะพานสถาปัตยกรรมล้านนาอยู่ต่อไป

หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพูน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2548
สรุปผลประชาพิจารณ์ พระธาตุห้าดวง (ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์)
ศิลปกรรมและโบราณสถาน
     ผ่านไปแล้ว 20 วันแห่งความตึงเครียด นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม วันซึ่งดิฉันได้รับแจ้งจากชาวบ้านและพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งผู้มีหัวใจอนุรักษ์ กรณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุห้าดวง อ.ลี้ ได้ดำเนินการครอบเจดีย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วยรูปทรงใหม่ โดยไม่ปรึกษากรมศิลปากร จนกระทั่งถึงวันดีเดย์ วันที่ดิฉันได้ออกหนังสือนัดประชาพิจารณ์คณะบุคคลทุก ๆ ฝ่ายถึงทางออกของปัญหา นั่นคือวันที่ 17 สิงหาคม 2548 อันที่จริงรวมระยะเวลาของความตึงเครียดแล้วเพียงแค่ 20 วันเท่านั้น แต่ทว่าสำหรับดิฉันผู้ยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง "กฎหมาย" กับ "ความต้องการของท้องถิ่น" ดิฉันถือว่าเป็น 20 วันแห่งความร้อนรุ่ม กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และทุกข์ทรมานแสนสาหัส

หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพูน ฉบับวันที่ 26-10 กันยายน 2548
จารึกพระสุมนเถระกับนัยะทางการเมือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
       กิจกรรมทางแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยได้จัดขึ้นเนื่องในวันลายสือไท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีผู้เข้าฟังอย่างคับคั่งเกินความคาดหมาย เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าบัดนี้ชาวลำพูนกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการชำระประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษตนอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ หัวข้อที่จัดบรรยาย คือ "จารึกพระสุมนเถระ กับนัยะทางการเมือง" เป็นหัวข้อที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะมีผู้สนใจเกิน 20 คน แต่กลับมีผู้เข้าฟังมากถึง 170 คน ที่น่าสนใจคือมีทั้งนักวิชาการระดับคณบดี ศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาษาไทย อาจารย์สอนสังคม และปราชญ์ชาวบ้าน จากหลายแหล่งหลากสถาบันมารวมตัวกันอย่างพรั่งพร้อม

หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพุน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2548
ศิลปากรเจียดงบทำแผนแม่บท มหาดไทยเปิดช่องให้ท้องถิ่นมุ่งมรดกโลก
มรดกโลก
จังหวัดลำพูนเรียกประชุมคณะกรรมการศึกษาเมืองลำพูนสู่มรดกโลก เร่งท้องถิ่นทำโครงการขอพัฒนารัฐโบราณลำพูน ศิลปากรเดินเครื่องแผนแม่บทผลักดันลำพูนเป็นมรดกโลก หลักสูตรเร่งรัดใช้เวลาให้แล้วเสร็จใน 5 เดือน จ้างเฌอกรีนระดมผู้เชี่ยวชาญประสานมวลชนแบบมีส่วนร่วม

หมายเหตุ: ที่มา : สื่อลำพูน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2548
"โบราณสถาน"มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกลืม!!!
ศิลปกรรมและโบราณสถาน
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้นมาจังหวัดลำพูนสูญเสียคุณค่าทางศิลปกรรมของมรดกทาง วัฒนธรรมเหล่านี้ไปมากมายแล้ว ถึงเวลาหรือยังที่เราจะทบทวนถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษเสียที โดยยึดถือหลักสากลที่อารยประเทศยอมรับ ก่อนที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
ปัจจุบันการศึกษาของไทยก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เราหันมาเน้นคุณค่าในเอกลักษณ์ของโบราณสถาน มากกว่าที่จะคำนึงถึงความโอ่อ่าทันสมัย การทำลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมควรถูกลบทิ้งไปจากจิตสำนึกของคนไทย แล้วหันมาดูแลรักษาโบราณสถานเหล่านี้ให้คงสภาพดั้งเดิม เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจสำหรับคนในยุคหลังต่อไป

หมายเหตุ: ที่มา : นายจุลพงศ์ ขันติพงศ์ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน)
120 เรื่อง (12 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม