เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพลำพูนสนองนโยบายรัฐบาลให้ลำพูนเป็นเมืองคนแข็งแรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวถึงการเสริมสร้างสุขภาพภายใต้วิสัยทัศน์ การสร้างเสริมสุขภาพ คือ “ลำพูนเมืองคนแข็งแรง” ซึ่งนายแพทย์ชูชาติ พรนิมิตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานคณะทำงาน ได้แจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งจังหวัดลำพูนร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดเป็นครั้งที่ 4 ในกิจกรรม “รวมพลคนเหลือง – ผ้า ออกกำลังกาย ห่างไกลบุหรี่” โดยแต่ละอำเภอร่วมกันจัดกิจกรรมมีผู้ร่วมงานจำนวนกว่าเจ็ดหมื่นคน ใช้งบประมาณกว่า สองแสนห้าหมื่นบาท อีกกิจกรรมหนึ่งคือการเปิด “สวนสุขภาพสหพัฒน์รื่นรมย์” โดยคณะทำงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและบริษัทเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานในเครือสหพัฒน์จำนวนกว่า 3 พันคน และประชาชนในตำบลป่าสัก และตำบลใกล้เคียง ได้ใช้ออกกำลังกายให้สุขภาพดีตามนโยบายรัฐบาล โดยเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30 – 20.00 น.
ทั่วไป: ลำพูนพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงฯ
สถานการณ์ทั่วไป
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน และคณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 หน่วยงาน มีหน้าที่สำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโดยจำแนกโครงการเป็น 6 ลักษณะตามแหล่ง งบประมาณ ได้แก่ โครงการของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้แล้วในปี 2549 โครงการที่ใช้เครื่องจักรของส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการที่ใช้งบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โครงการที่ใช้งบประมาณของจังหวัด CEO โครงการขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ และโครงการที่ขอสนับสนุนจากงบกลางจากรัฐบาล ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้สำรวจแผนงาน / โครงการ ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางไปแล้ว 3-4 โครงการ คือ โครงการเหมืองบ้านปู อำเภอลี้ และโครงการขุดลอกน้ำลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 แห่ง

หมายเหตุ: ที่มา : ส.ปชส.ลำพูน
เทศบาลลำพูนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประกวดวาดภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน ได้กำหนดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2548 ณ บริเวณซุ้มงานนิทรรศการเทศบาลเมืองลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวกาชาดจังหวัดลำพูน ปี 2548 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2548
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เป็นการป้องกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การจัดนิทรรศการและการประกวดวาดภาพเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านอากาศ การประกวดวาดภาพ เพื่อจัดทำ โลโก้ถังขยะ และการประกวดวงดนตรีรีไซเคิล
สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ซึ่งภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท จะไม่จำกัดชิ้นงาน โดยคณะ กรรมการจะพิจารณาตัดสินจากความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม ส่วนการประกวดวงดนตรีรีไซเคิล จะรับสมัครระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเท่านั้น และเครื่องดนตรีทุกชิ้นจะต้องเป็นวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
กำหนดรับสมัครผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยส่งผลงานที่จะเข้าประกวดได้ที่ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เวลาตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือจะส่งผลงานโดยส่งที่บริเวณซุ้มงานนิทรรศการเทศบาลเมืองลำพูน ภายในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวกาชาดจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2548 เวลา 18.00-22.00 น. การตัดสินและประกาศผลมอบรางวัลจะมีขึ้นในคืนวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 21.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-2000 ในวันเวลาราชการ.
ปฏิบัติการขยายโครงการ 'นักรบสิ่งแวดล้อม'
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ปัญหามลพิษของประเทศทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าเกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ แม้ว่าจะมีกฎกติกาวางไว้ให้ปฏิบัติตาม ก็ยังมีผู้ที่เห็นแก่ตัวทำลายสิ่งแวดล้อมจนเกิดแหล่งเสื่อมโทรมมากมายให้เห็นกัน
ที่ผ่านมาการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกัน แต่ยังไม่เพียงพอกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงทุกวัน
ดังนั้นการที่จะปลูกจิตสำนึกเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงการมีมลพิษที่เข้ามาใกล้ตัวทุกวัน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็น รมว. ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ริเริ่ม โครงการ “นักรบสิ่งแวดล้อม” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับนโยบายในด้านปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: ที่มา : จตุพร เอี่ยมสอาด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
ร่างกฎกำหนดมาตรฐานหน้ากากกรองสารพิษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข่าวแจ้งว่าจากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของหน้ากากอนามัยสำหรับกรองอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาหน้ากากกรองอากาศที่นำเข้า หรือที่ผลิตขึ้นในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานของต่างประเทศ และเนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมมาตรฐาน ทำ ให้บางส่วนที่ผลิตขึ้นไม่สามารถกรองฝุ่นละออง หรือควันพิษ ชนิดต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ ซึ่งนอกจากผู้ที่ทำงานในโรงงาน ที่มีโอกาสใกล้ชิดฝุ่นละออง และควันพิษชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ต้องอำนวยความสะดวกบนท้องถนนด้วย โดยปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เป็นผ้าสีขาว ซึ่งไม่สามารถกรองควันพิษได้ ส่วนของหน้ากากอนามัยมีงบประมาณในการจัดซื้อน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการรับบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชนที่นำมาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมเตรียมร่างรายละเอียดถึงข้อกำหนดของหน้ากากแต่ละชนิดว่าจะต้องสามารถกรอง ฝุ่นละอองได้กี่ไมครอน กรองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ ได้ในปริมาณเท่าใด ที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ โดยจะมีการประชุมเพื่อสรุปร่างข้อกฎหมายอีกครั้งในเดือน ธ.ค. นี้.
เยือนหริภุญชัยเมืองเก่ากว่าพันปีบูชาพระธาตุฯศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูน
ศิลปกรรมและโบราณสถาน
'หริภุญชัย' ดินแดนแห่งอาณาจักรอันเก่าแก่ของล้านนาไทย (ปัจจุบันคือ จ.ลำพูน) ที่มีอายุกว่า 1,300 ปี ทั้งยังก่อสร้างมาก่อน นพบุรีศรีนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่) เป็นเวลากว่า 500 ปี ปัจจุบันนี้ยังมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตยุคนั้นอีกมากมาย แต่ที่น่าสนใจเป็นที่ศรัทธาและรู้จักกันดีของคนทั่วไปคงเป็นองค์ พระธาตุหริภุญชัย ที่เห็นตั้งตระหง่านเปล่งประกายสีทองแพรวพราวทั้งองค์ เมื่อยามกระทบแสงแดดทำให้ราวกับว่าองค์พระธาตุนี้หล่อขึ้นด้วยทองคำทั้งองค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่กลางวัดหริภุญชัยของจังหวัดลำพูน ทั้งยัง เป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีระกาอีกด้วย
ก่อนจะมาเป็น จ.ลำพูน ในปัจจุบันนี้หากจะย้อนอดีตกลับไปสู่ประวัติการก่อสร้างเมืองหริภุญชัย เมื่อกว่าพันปีล่วงมาแล้ว มีตำนานอยู่ว่า มีฤาษี 2 องค์ คือ ฤาษีวาสุเทพ ที่บำเพ็ญพรตอยู่ยอดดอยสุเทพกับ พระสุกกทันตฤาษี ที่บำเพ็ญพรตอยู่ ณ เขาสมอคอน เมืองละโว้ หรือลพบุรีในปัจจุบัน ได้ช่วยกันสร้างเมืองหริภุญชัยขึ้นราวปี พ.ศ. 1203 จนสำเร็จ จากนั้นได้ทูลเชิญพระธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงละโว้ คือ พระนางจามเทวี เสด็จขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย โดยทางลำน้ำแม่ปิง พร้อมทั้งผู้ตามเสด็จที่มีฝีมือและความสามารถในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อมาสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองนี้ และ พระนางจามเทวี นับว่าทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกของเมืองหริภุญชัย

หมายเหตุ: ที่มา : วานิช จิตมหาวงศ์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
จังหวัดลำพูนส่งเสริมทางเลือกเศรษฐกิจชุมชนบนที่สูง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูนจัดโครงการเศรษฐกิจชุมชนบนที่สูงเพื่อเพิ่มทางเลือกอาชีพให้กับชาวกะเหรี่ยงบนดอย
นายสวัสดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนมีชุมชนบนที่สูงเช่นกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยงอยู่ในหลายพื้นที่เช่น อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง ส่วนใหญ่ชาวเขาเหล่านี้จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ที่ผ่านมาชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้มักจะประสบปัญหาการประกอบอาชีพ เพราะความไม่แน่นอนของสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และความสมบูรณ์ของดินอยู่เสมอ ทำให้ชนกะเหรี่ยวเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ยากจน ไม่มีความมั่นคงในชีวิต
ดังนั้น จังหวัดลำพูนจึงได้จัดโครงการเศรษฐกิจชุมชนบนที่สูง โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน การฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพใหม่ นำไปสู่การทำธุรกิจขนาดย่อม การเข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายคือชุมชนบนที่สูงจะมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง
จังหวัดลำพูนพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภ
ข่าวประชาสัมพันธ์นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน และคณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 หน่วยงาน มีหน้าที่สำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโดยจำแนกโครงการเป็น 6 ลักษณะตามแหล่ง งบประมาณ ได้แก่ โครงการของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้แล้วในปี 2549 โครงการที่ใช้เครื่องจักรของส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย โครงการที่ใช้งบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โครงการที่ใช้งบประมาณของจังหวัด CEO โครงการขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ และโครงการที่ขอสนับสนุนจากงบกลางจากรัฐบาล ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้สำรวจแผนงาน / โครงการ ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางไปแล้ว 3-4 โครงการ คือ โครงการเหมืองบ้านปู อำเภอลี้ และโครงการขุดลอกน้ำลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 แห่ง
ทส.เอาจริงรุกป่า ประสานผู้ว่าคุมเข้ม เปิดสายด่วน1310 แจ้งจับแก๊งมอดไม้
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ถือเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเข้ามาดูแลเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินแก้ปัญหาและป้องกัน ป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมา เคยมีการลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรฯกับ กองทัพบก กองทัพ เรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการกับผู้บุกรุกทำ ลายป่าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไป จะมีการนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วนเดียวกัน คือ 1: 4,000 มาใช้ในการดูแลและควบคุมพื้นที่ป่าทั่วประเทศ ซึ่งผู้ว่า ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากพื้น ที่ใดมีป่าเพิ่มก็จะพิจารณาความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ในส่วนของกรมป่าไม้ นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับ นโยบายจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนิน การดูแลและควบคุมปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของกรมป่าไม้อย่างเข้มงวดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศแจ้งเบาะแส หากพบเห็นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หรือ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า โดยผ่านทาง สายด่วน 1310 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งแต่อย่างใด
มลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม


มลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์...ปัญหาของโลกปัจจุบัน
คิมเบอร์ลีย์ ดินน์ ผู้อำนวยการองค์กร EARTHWORKS ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติกล่าวว่า “โทรศัพท์มือถือราคาถูกในปัจจุบันถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ด้วยขนาดที่เล็กและราคาไม่แพง แต่ประสิทธิภาพก็ด้อยลงตามราคาด้วย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์กันบ่อยมาก แต่เมื่อผู้ใช้มีการเปลี่ยนเครื่องไปใช้เครื่องใหม่ ระบบใหม่ ก็ไม่เคยมีใครให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรีไซเคิลเครื่องเก่า ว่าควรทำอย่างไร จึงจะไม่กระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ความพยายามที่จะกำหนดนโยบายด้านการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นแต่อย่างใด
120 เรื่อง (12 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม