เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
งานพระนางจามเทวีและกาชาดลำพูน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำพูนเตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานพระนางจามเทวีและกาชาด ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2548 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์เมืองลำพูน และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2548 ซึ่งถือเป็นงานรื่นเริงประจำปีของลำพูนที่เน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548 ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวถึงกิจกรรมการแสดงภาคบันเทิงในงานมีทุกวัน ในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 24.00 น. เช่น การประกวดสาวงามลำพูน ประกวดแดนซ์เซอร์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงของนักเรียน นักศึกษาเทดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช และการแสดงวัฒนธรรมชาวยอง เป็นต้น
จังหวัดลำพูนทุ่ม 20 ล้านบาทจัดหาเครื่องมือผลิตปุ๋ยอินทรีย์มอบให้เกษตรกร ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูนนำงบ CEO กว่า 20 ล้านบาท จัดหาเครื่องมือผลิตปุ๋ยอินทรีย์มอบให้กลุ่มเกษตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่เป็นวาระแห่งชาติ
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบพัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องบดหอยเชอร์รี่ เครื่องอัดปุ๋ยเม็ด ตราชั่ง เครื่องเย็บกระสอบ จำนวน 68 ชุด มูลค่าทั้งหมดกว่า 20 ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกรนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวะภาพ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม การปลุกลำไยและพืชผักสวนครัว ทดแทนการใช้ปุ๋ยสารเคมีและยาฆ่าแมลง อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรรม ที่เหลือจากการนำไปใช้แล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติมขึ้นมา นอกจากนี้ยัง เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดลำพูนอีกด้วย การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตรกรรม ถือว่าเป็นวาระสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดลำพูนหรือ Provincial Agenda ด้านเกษตรอินทรี ที่มีเป้าหมายในการปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูคุณภาพของดินให้มีความสมบูรณ์ขึ้น
กระทรวงวัฒนธรรม เร่งขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ศิลปกรรมและโบราณสถาน
กระทรวงวัฒนธรรม เร่งขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น หวังให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจกับวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น แทนการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก เพื่อปกป้องและรักษามรดกทางวัฒนธรรมว่าเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไปโดยไม่สนใจวัฒนธรรมของไทยให้หันมาใส่ใจกับวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น
นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงการประชุมความร่วมมือระหว่างไทย-จีน รวม ถึงเรื่อง การคุ้มครอง ปกป้องและรักษามรดกทางวัฒนธรรมว่า เด็ก และเยาวชนไทยในขณะนี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก และไม่สนใจวัฒนธรรมของไทย ดังนั้นจะต้องใช้หลักทางกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมให้เกิดกับเยาวชนให้มากขึ้น โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เร่งขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นแล้ว อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2548 ทางกระทรวงวัฒนธรรม จะจัดสัมมนาร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันเกี่ยวกับการคุ้มครอง ปกป้องและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอีกครั้งหนึ่ง
ลำพูนเตือนระวังภัยหน้าหนาว
สถานการณ์ทั่วไป
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูนชี้แจง พายุ ไคตั๊ก ไม่กระทบต่อจังหวัดลำพูน แต่เตือนประชาชนระวังภัยที่มากับฤดูหนาวคืออุบัติเหตุทางถนน
นายชุมพร อินทรตะเทพ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าจากการที่ได้เกิดพายุโซนร้อน ไคตั๊ก ส่งอิทธิพลมายังภาคเหนือของประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายจังหวัด สำหรับจังหวัดลำพูนไม่ได้เกิดผลกระทบแต่ประการใด ระดับน้ำแม่กวงสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหรือทรัพยสิน ประชาชน แต่เป็นห่วงเรื่องการออกพรรษาแล้ว อากาศเริ่มหนาวประชาชนจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก โดยเฉพาะภาคเหนือจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานลอยกระทง มาสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนดอยสูง อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ สำหรับที่จังหวัดลำพูนมีจุดเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุคือทางลงเขาดอยขุนตานในเขตอำเภอแม่ทา ซึ่งทางเทศบาลตำบลทาสบเส้า จะได้ปักป้ายเตือนข้างถนนให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางด้วย

หมายเหตุ: ที่มา : สวท. ลำพูน
กระจายข่าวชาวเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดปากกา สะบัดน้ำหมึก พร้อมกระจายข่าวสารข้อมูลความจริงให้เกษตรกรรับทราบ กับคอลัมน์ กระจายข่าวชาวเกษตร เร่งชี้แจงแถลงไขข่าวความเคลื่อนไหวกับกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทราบทันต่อเหตุการณ์ กับสาระที่สรรหามาเพื่อผู้อ่านตัวจริง ฉบับประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชา สอาดสุด ผู้อำนวยการ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอบแห้งจาก Institute for Agricultural Engineering, University of Hohenheim ประเทศเยอรมัน จะได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Drying of Agricultural and Marine Products” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2548 ณ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในงานด้านเทคโนโลยีการอบแห้งแก่ผู้เข้าอบรม
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โทรศัพท์ 0-5394-4031, 0-5394-1426 ในวันและเวลาราชการ.

หมายเหตุ: ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทย์นิวส์
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ
สถานการณ์ทั่วไป
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการรณรงค์ทำลายเชื้อและค้นหาเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 - 20 พ.ย. 2548 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2548 ณ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจังหวัดลำพูน

หมายเหตุ: ที่มา : สำนักงานจังหวัดลำพูน
อำเภอเมืองจัดรณรงค์ค้นหาและทำลายเชื้อไข้หวัดนกแบบบูรณาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอเมืองจัดรณรงค์ค้นหาและทำลายเชื้อไข้หวัดนกแบบบูรณาการที่ตำบลเหมืองจี้ รวมพลออกทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนกทุกตรางนี้ว
นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ นายอำเภอเมืองลำพูนกล่าวกับเครือข่ายอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และประชาชน ในการรณรงค์ค้นหาและเข้าทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก โดยจัดกิจกรรมการทำความสะอาดออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ตามสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นช่วงสัตว์ปีกมีความอ่อนแอต่อโรค ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง อันตรายของโรคไข้หวัดนก มาตรการป้องกัน และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ การสังเกตสัตว์ที่ปีกป่วยหรือตายในพื้นที่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาทำการสืบสวนโรค และเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกเพื่อตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคเนื้อสัตว์ปีก การรณรงค์ครั้งนี้อำเภอเมืองลำพูนได้มอบอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรค ยาพ่นฆ่าเชื้อ ถุงมืออนามัย ผ้าปิดจมุกและปาก ให้กับกลุ่มผู้อาสาสมัครค้นหาและทำลายเชื้อไข้หวัดนก

หมายเหตุ: ที่มา : ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน
งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประเพณี วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานฮีตฮอยของล้านนา พร้อมทั้งเปิดอาคารที่ทำการเทศบาลหลังใหม่
นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลอุโมงค์จะได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายนนี้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ โดยเฉพาะวันแรกเริ่มงาน จะมีพิธีเปิดอาคารที่ทำการเทศบาลหลังใหม่และร่วมฉลองรางวัลพระปกเกล้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนกิจกรรมงานลอยกระทงก็จะมีการประกวดกระทง ของชุมชน 11 ชุมชน ในประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียน ที่เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดลาบส้มตำของกลุ่มแม่บ้านชุมชน การแสดงคนตรีโฟร์คซองคำเมือง ตลอดจนร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ และการประกวดประตูป่าของวัดต่างๆ ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมา

หมายเหตุ: ที่มา : ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน
โทรคมนาคมเขตเหนือรับคืนซากแบตเตอรี่มือถือ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตเหนือ หรือ CAT TELECOM ร่วมโครงการรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตเหนือ ได้แจ้งการร่วมโครงการว่าได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมเป็นจุดรับคืนซากแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือด้วยการนำกล่องรับคืนซากแบตเตอรี่ที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้นไปวางไว้ ณ สำนักงานบริการลูกค้าของ CAT TELECOM , ศูนย์บริหารเขตเหนือ และที่สำนักงานใหญ่ทั่วประเทศรวมประมาณ 130 จุด ประชาชนสามารถทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ที่มา : ทีมข่าว ส.ปชส.ลำพูน
หอไตรในเมืองลำพูน ศิลปกรรม
ศิลปกรรมและโบราณสถาน
หอไตรในเมืองลำพูน ศิลปกรรมความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา
เอกลักษณ์ของหอไตรในล้านนา คือการสร้างอาคารด้วยหอสูงสองชั้นบนแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างทำเป็นห้องทึบก่ออิฐถือปูน ไม่มีบันไดทางขึ้นสู่ชั้นบนทั้งภายนอกและภายใน ส่วนชั้นบนนิยมทำด้วยเครื่องไม้แกะสลักเวลาจะหยิบพระคัมภีร์ไปใช้จะต้องนำบันไดพิเศษมาพาดแล้วปีนเข้าไปทางช่องประตูแคบ ๆ ลักษณะการทำหอไตรทรงสูงเพรียวเช่นนี้ หนุนเนื่องมาจากคติความเชื่อที่ว่า คัมภีร์พระไตรปิฏกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าแก่การเคารพบูชา ดังนั้นจึงต้องเก็บไว้ในที่สูง


หมายเหตุ: ที่มา : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
120 เรื่อง (12 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม