เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ลดและทิ้งขยะให้ถูกถัง ช่วยประหยัดพลังงาน
สถานการณ์ทั่วไป        
ปัจจุบัน ปริมาณขยะในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาขยะจึงมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงและทำให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากวันนี้พวกเราช่วยกันลดปริมาณขยะได้ ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีความปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยการหันมาร่วมใจลดปริมาณขยะ เพราะหากลดได้ นั่นหมายถึง เราสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย โดยการใช้หลัก 4 Rsซึ่งได้แก่

หมายเหตุ: ที่มา : สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำพูนส่งเสริมเยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา
สถานการณ์ทั่วไป
จังหวัดลำพูนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลจัดที่ราชพัสดุเป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีสถานที่ออกกำลังกายหรือสนามกีฬา ให้ความร่วมมือเปิดให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมธนารักษ์แจ้งว่าได้ให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวด้วย โดยขอให้สถานที่ราชการที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจัดให้เที่ราชพัสดุป็นสนามกีฬาและลานกีฬา จัดหาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย จังหวัดลำพูนจึงได้แจ้งให้อำเภอ กิ่งอำเภอ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ทราบเพื่อดำเนินการจัดสถานที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และส่งผลไปถึงเยาวชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเป็นการลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย กัญญารัตน์ ข่าว 11 ตุลาคม48
พระธาตุพังครืน ฝนถล่มหนัก
สถานการณ์ทั่วไป
ชาวบ้านหมู่ 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน กว่า 200 คน กำลังช่วยกันบูรณะซ่อมแซมองค์พระธาตุดอนตอง ที่มีอายุประมาณ 500-800 ปี ซึ่งพังทลายลงมา เพราะต้านทานพายุฝนที่กระหน่ำอย่างหนัก 7 วัน 7 คืน ไม่ไหว ส่งผลให้เจดีย์ทรุดตัว แตกร้าวและหักพังลงมาตั้งแต่ส่วนยอดจนถึงฐานล่าง

หมายเหตุ: ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2548
เทศบาลตำบลทาสบเส้าขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ฯ
ประเพณี วัฒนธรรม
นายชุมพล ตันไชย นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา กำหนดจัดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2548 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ณ ลานพุทธามหาชัย ตำบลทาสบเส้า ซึ่งปีนี้จะมีการจัดรูปขบวนจำลองพุทธประวัติของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์หลังจากจำพรรษามาเป็นเวลา 3 เดือน . เริ่มจากขบวนนางฟ้า – เทวดา ขบวนรถพระพุทธรูปพระประจำวันเกิด และขบวนพระสงฆ์ และสามเณร ตามด้วยขบวนผี-เปรต . กำหนดการในวันที่ 19. ตุลาคม .2548. เวลา 06.30 น. นายอาณัติ วิทยานุกูล นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานพิธี นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ชุมพล ตันไชย กล่าวรายงานเกี่ยวกับประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จากนั้นพิธีกรกล่าวนำถวายข้าวบิณฑบาต และถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (ลั่นฆ้อง) ประธาน และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร หลังเสร็จพิธีตักบาตรเทโวโรหะณะแล้ว เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาประชาชนจะทำบุญลานวัดพุทธามหาชัยร่วมกัน จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ และรักษาศีล ฟังธรรม ในวันออกพรรษา

หมายเหตุ: ที่มา : สำนักงานจังหวัดลำพูน
ผลการดำเนินโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งฝนที่ลำพูน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูนสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนกล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯเป็นเจ้าภาพ กำหนดเป้าหมายว่าพื้นที่ป่าไม้ต้องเพิ่มขึ้นและให้มีกิจกรรมการปลูกป่า โดยเชิญชวนชาวลำพูนปลูกต้นไม้คนละ 5 ต้นเพื่อคนลำพูน รวมทั้งการดูแลรักษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดลำพูน ผลการดำเนินโครงการฯในพื้นที่จังหวัดลำพูน นับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2548 มีหน่วยงานทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 38 แห่ง ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวน 149,800 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 71 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและไม้เศรษฐกิจ จำนวน 29 ชนิด เช่น ต้นราชพฤกษ์ ซอมพอ หางนกยูง และแคแสด เป็นต้น กัญญารัตน์ ข่าว 10 ตค 48
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดลำพูน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูนจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 4 ระยะ ใช้งบประมาณกว่าพันล้านบาท
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำปิงและน้ำกวงเอ่อล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลาก ราษฎรหลายพื้นที่เดือดร้อน นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกสำรวจพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้ประชุมหารือจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งกำหนดขึ้นเป็น 4 ระยะ ใช้งบประมาณ 1,360 ล้านบาท และได้เสนอไปยังหน่วยเหนือเรียบร้อยแล้ว สำหรับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดลำพูน เบ่งเป็นแผนระยะเร่งด่วน แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว โดยจะดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยในลุ่มน้ำกวง ลุ่มน้ำลี้ ลุ่มน้ำทา และลุ่มน้ำปิง โดยจะติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติ ปรับปรุงฝายน้ำล้น ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง ขุดลอกลำน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น โดยแผนระยะสั้นจะใช้งบประมาณ 353 ล้านบาท แผนระยะกลางใช้งบประมาณ 60ล้านบาท และแผนระยะยาว ใช้งบประมาณ 947 ล้านบาท
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลำพูน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
นายวิเชียร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมการปลูกป่า และการดูแลรักษาป่าภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วได้แก่ กิจกรรมการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเชิงรณรงค์ปลูกจิตสำนึกโดยการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล มีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวลำพูน ปลูกต้นไม้คนละ 5 ต้น เพื่อคนลำพูน และแจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชน หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ จัดการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า นอกจากนี้มีกิจกรรมและโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน รวม 14 แห่ง ใช้งบประมาณกว่า 8 แสนบาท มี 3 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมสร้างป่าพัฒนาเมือง โครงการส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบท และโครงการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนกล่าวถึงกิจกรรม/โครงการที่ใช้งบประมาณกลางปีเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2548 มี 2 โครงการ งบประมาณกว่า 2 แสนบาท คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกวงเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท โดยเป็นการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำกวงจำนวน 2,400 ต้น ระยะทางปลูกประมาณ 10 กิโลเมตร และโครงการปรับปรุงภุมิทัศน์เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวสดล้อมที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดลำพูน งบประมาณ 1ล้าน 1 แสนกว่าบาท โดยเป็นการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทางหลวงหมายเลข 114 (ดอยติ) และถนนเลียบทางรถไฟจำนวน 1,422 ต้น ระยะทางปลูกประมาณ 10 กิโลเมตร
การเสวนาสบู่ดำทางเลือกใหม่ของพืชทดแทนพลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าสนับสนุนให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร จัดเสวนา เรื่อง “สบู่ดำ…พืชพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพแต่อย่าวู่วาม” วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจการผลิตสบู่ดำอย่างไรให้คุ้มค่า สามารถสร้างเศรษฐกิจ เพื่อส่งโรงงานการใช้เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการสกัดน้ำมัน แนวทางการบริหารจัดการความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 300 คน เข้าร่วมเสวนา

หมายเหตุ: ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
กรมป่าไม้กระตุ้นจิตสำนึกชุมชน สร้างเครือข่ายยับยั้งทำลายป่า
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในฐานะที่กรมฯดูแลงานฟื้นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นงานเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะการขยายตัวของ ชุมชนนอกจากจะส่งผลให้ป่าถูกทำลายมากขึ้นแล้ว ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำซากและ ปัญหาดินเสื่อมโทรมและการขาดแคลนแหล่งน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อปัญหาความยากจน สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา จะเน้นการสนับสนุนให้ชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณผืนป่า เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่าไม้และสภาพแวดล้อมแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน รวมถึงการจัดระบบการ ให้สิทธิชุมชนที่อาศัยบริเวณผืนป่าต่างๆ ได้ทำกินและมีรายได้จากป่าอย่างถูกกฎหมาย เพื่อลดปัญ หาการลักลอบตัดไม้และถางป่า ด้วยการรับรองสิทธิในรูปแบบของ "สิทธิ์ทำกิน" หรือ สทก. ที่ สามารถนำเอกสารรับรองดังกล่าวไปหลักฐานค้ำประกันเงินกู้ เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพและยกระ ดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล โดยขณะนี้กรมสามารถทำ การรังวัดแปลงที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วทั้งสิ้น 116,519 ราย 143,934 แปลง คิด เป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,285,484 ไร่ จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 3.4 แสนรายในพื้นที่ 5.7 ล้านไร่ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมยังได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของผืนป่าอย่างยั่งยืน เช่น โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมรา ชินีนารถ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีเทิดพระเกียรติคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก นางราตรี พุ่มทอง ประธานชมรมลูกหลานพระนางจามเทวีจังหวัดลำพูนว่า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูนและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2548 ภาคเช้า เวลา 07.00 น. จัดให้มีการตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ภาคค่ำ เวลา 19.00 น. จัดพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะ และฟ้อนถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ โดยพร้อมเพรียงกัน
120 เรื่อง (12 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]
ตราประจำจังหวัด
เรื่องน่ารู้ของเครือข่าย
หนังสือดี น่าอ่าน
เวลา/ปฎิทินไทย
พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
ข้อมูลแผนที่น่ารู้
แสดงข้อมูลต่างๆของจังหวัดลำพูน(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน)
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จังหวัด พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS ให้บริการแสดงแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัด อำเภอ ตำบล และความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ในรูปของ GIS Web(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ
Energy E-Library
Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

Energy E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน

::กระทรวงพลังงาน::
วิธีประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
หน่วยงานและเครือข่าย
จังหวัดลำพูน
เวทีสิ่งแวดล้อม
บริการสารสนเทศเพื่อชาวลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศูนย์ POC จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 
ภาคเหนือตอนบน
เทศบาลเมืองลำพูน
ประปาไทย.คอม