ภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติของผู้หญิงไทลื้อ: กรณีศึกษาบ้านดอนมูล ตำบลป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน


ภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติของผู้หญิงไทลื้อ: กรณีศึกษาบ้านดอนมูล ตำบลป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน