"อู้จ๋าซะปะของดี เมือง 3 ไตบ้านธิ"

วันที่ 25 มิถุนายน 2558