งานเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558