Home

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงานจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กร่วมกับสำนักงานเทศบาลม่วงยาย

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงานจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กร่วมกับสำนักงานเทศบาลม่วงยาย อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ  เทศบาลตำบลม่วงยาย

IMG_2403

IMG_2395

IMG_2409

IMG_2408

IMG_2398

IMG_2429

IMG_2457

IMG_2471

IMG_2478

IMG_2479

IMG_2480

IMG_2505

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559030